Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Повече информация можете да намерите ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Дни преди обичания от малки и големи празник на Баба Марта, Нова Загора отново грейна в червено-бяла премяна. За поредна година, в инициативата на Община Нова Загора „Украси дърво, подари добро” се включиха учителските колективи и възпитаниците на детските градини и училищата. Към тях, с огромно желание, за първи път се присъединиха и децата от КСУДС, с. Асеновец, които също подариха на новозагорци изработените от сръчните им ръце червено-бели амулети. Украсените осем дръвчета в централната пешеходна зона, заедно с дървото на Общинска администрация, донесоха много настроение и усмивки на жителите и гостите на града.

 • Тридесет и девет предложения съдържаше Дневният ред на Общинския съвет в Нова Загора за 19-то редовно заседание. То се проведе на 25 февруари в заседателната зала на Община Нова Загора. Местните парламентаристи разгледаха и гласуваха: Предложение за приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Нова Загора, Предложение за актуализация на Бюджет „Местни дейности” и списъка за капиталови разходи на Община Нова Заора за 2021 г., Предложение за приемане на доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2020 г. на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД и Предложение за приемане на Доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2020г. в „Общински пазари – НЗ” ЕООД.

 • Начално училище „Любен Каравелов” вече посреща своите възпитаници с обновено дворно пространство. След извършената подмяна на настилката, днес бе поставен финалният щрих на ремонтните дейности. Mалките каравеловчета и техните учители засадиха пет красиви магнолии, предоставени от кмета Николай Грозев.

 • Във връзка с 3 март – Националния празник на Република България и 143 години от Освобождението на България, Община Нова Загора и НЧ "Диньо П. Сивков - 1870" канят всички Вас - жители и гости на града, на 3 март 2021 г. /сряда/ на:

  - Общоградски ритуал по поднасяне на венци и цветя - от 10:30 часа, пред паметника на Освобождението, издигнат в чест на загиналите за свободата на Нова Загора в периода 1877-1878 г.;

  - Празничен концерт под наслов “От векове за векове” – от 11:00 часа, Градския площад.

 • На 22 февруари от 16.00 ч., в сградата на Община Нова Загора, кметът Николай Грозев проведе консултации за сформиране на съставите на секционните и подвижните секционни избирателни комисии  в общината за насрочените на 4 април 2021 г. избори за Народно събрание. Присъстваха представители на ПП ГЕРБ, Коалиция "БСП за България", ДПС, НФСБ, Атака, ВМРО, Воля и Коалиция "Демократична България - обединение". Консултациите протекоха конструктивно, в делови и спокоен тон, като партиите се споразумяха за броя и съставите на избирателните комисии.

 • “Прости, Апостоле! Затова сме тук, за разкаяние и прошка! От обич, Дяконе! Чуй децата, които се кълнат пред теб, виж старците, които се кръстят пред паметника ти като пред икона и помогни на нас, грешните! Помогни ни, щом „времето е в нас и ние сме във времето, да изживеем с чест отреденото ни. Прости, Апостоле!”
 • Програмата за въвеждане на енергийно ефективни мерки на територията на община Нова Загора продължава с нови иновативни решения на кмета Николай Грозев и неговия екип. Освен продължаване на санирането в гр. Нова Загора, тече проучване за проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения в Общинската болница, детски градини и социални заведения.
  В допълнение, ръководството на Общината взе решение за поетапна подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо лед такова, което ще доведе до снижаване на разходите за електроенергия и ще даде възможност за увеличаване на часовата зона на работа.


 • Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Страници