Заместник кмет - Маргарит Тодоров

Лична информация

Име:          Маргарит Трендафилов Тодоров
Телефон:    0457 6 21 20 вътр. 321
                    0457 5 70 21
Факс:          0457 6 43 03

 

Националност:            България
Дата на раждане:    01 април 1953 г.

Трудов стаж:

ЗММ Нова Загора – АД
01/2004 – 02/2011 – Изпълнителен директор
01/1986 – 01/2004 – Заместник директор
11/1979 – 01/1986 – Началник „Инструментално стопанство”
01/1979 – 11/1979 -   Ръководител „Технологична група”
04/1978 – 01/1979 – Технолог

Образование и обучение:

Средно образование  - ТМТ „Юрий Гагарин” гр. Монтана
Висше образование – ВМЕИ Варна – „Технология на машиностроенето и металорежещите машини”