Култура

 

Културно наследство

Актуален списък на читалища в община Нова Загора 

Програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2023 г.

Изисквания за организацията на дейността по воденето на документацията за управленска и финансова отчетност към читалищата от Община Нова Загора

Анализ за дейността на читалищата в община Нова Загора през 2022 г.

Общински прегледи на читалищното любителско изкуство - община Нова Загора 2023 г.
График

Статут
Заявка за участие
Програма за Общински прегледи на читалищното любителско изкуство - община Нова Загора 2023 г.

Културен календар за 2023 година

Национален фестивал на любителските театри Нова Загора 2023 г. 
Регламент
Заявка за участие

Национален фестивал на любителските театри Нова Загора 2023 г.

Празник на самардалата Нова Загора 2023 г.
Статут
Заявка

Фолклорен събор "По Еньовден на събор край Тунджа" с. Баня, общ. Нова Загора 2023 г.
Статут
Заявка

Национален поетичен конкурс – Нова Загора 2023 г.
Статут

 

Национален фестивал за стари градски песни "В ПРЕГРЪДКАТА НА ТАНГОЛИТА" град Нова Загора
Заявка
Статут
Регламент
Програма в категория "Индивидуални изпълнители" и Камерни състави"
Програма в категория "Вокални групи"

 

Фестивал "Фолклорна омая" Нова Загора 2023

Статут
Заявка