Делегирани бюджети

Правила и формула за разпределение на средствата, бюджет по години

Правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2015г. между училищата, целодневните детски градини, полудневни подготвителни групи и подготвителни класове в училищата и общежитията, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към община Нова Загора

Бюджет 2017 - Целодневни детски градини

Бюджет 2017 - Професионални гимназии

Бюджет 2017 - Неспециализирани училища

Бюджет 2017 - Подготвителни групи в училище

Бюджет 2017 - Специални училища

Бюджет 2017 - Общежития

Бюджет 2017 - Ресурсно подпомагане

Бюджет 2016 - Целодневни детски градини

Бюджет 2016 - Професионални гимназии и училища

Бюджет 2016 - Общообразователни училища

Бюджет 2016 - Подготвителни полудневни групи в училище

Бюджет 2016 - Специални училища

Бюджет 2016 - Общежития

Бюджет 2015 - Целодневни детски градини

Бюджет 2015 - Общообразователни училища

Бюджет 2015 - Подготвителни полудневни групи в училище

Бюджет 2015 - Специални училища

Бюджет 2014 - Общообразователни училища

Бюджет 2014 - Подготвителни полудневни групи в училище

Бюджет 2014 - Специални училища

Бюджет 2014 - Целодневни детски градини

Бюджет 2013 - Специални училища

Бюджет 2013-Училища

Бюджет 2013-Подготвителни групи