Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасност

Map

Сrигнали за корупция подавайте на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеНачало
Предстоящи събития
Старт на празниците в ОУ ”Христо Ботев” с.Съдиево

145 ГОДИНИ РОДНО УЧИЛИЩЕ
На организираната кръгла маса в ОУ”Христо Ботев”” –с.Съдиево,община Нова Загора, под мотото „Как да направим училището още по-интересно?-дейности за постигане на „Училище без отсъствия” присъстваха екипи от педагози, обединени от желанието да помагат за решаването на един сериозен проблем. Във връзка с изпълнение дейностите по мярка „Без отсъствие”, директорът Зунка Петрова покани представители на общинска администрация, неправителствени организации, отдел „Социално подпомагане” и „Закрила на детето”,
 здравни работници , родители.
На поканата се отзоваха: Галя Захариева - зам.кмет на общината; Соня Петрова - началник отдел ОМДСЗСП; Мария Казакова-секретар на МКБППМН; Хубавена Николова-началник-отдел  Дирекция ”Социално подпомагане” град Нова Загора; Милен Динев - кмет на село Съдиево и председател на Училищното настоятелство; Стефан Стефанов - директор на ПГТТ ”Атанас Димитров” град Нова Загора; Слав Славов - представител  на отдел КМПИМ град Нова Загора и  екипи, работещи  по проекта от следните училща: ОУ ”Христо Смирненски” гр. Нова Загора; ОУ ”Д-р Петър Берон”с.Караново; ОУ ”Злати Терзиев” с.Баня. 

 А общата цел на събирането бе твърде важна за екипа на г-жа Петрова – да се обсъдят причините за ранното отпадане на ученици от училище, да се предприемат мерки за превенция и намаляване на неизвинените отсъствия. В своето въведение тя   ясно постави проблема, проследи  стъпките в досегашната работа – подготовка  списъци  на деца с отсъствия, създаване на индивидуална оценка на дете в риск и карта-график за проследяване на отсъствията през учебната година на всяко дете,организиране на срещи с родителите в училище и в домашна обстановка.
 Конкретната работа в училище по изпълнение на този проект е поверена на екип от педагози: Дарина Влаева, Маруся Стоянова, Радостина Тончева, Недялка Игнатова, Радостина Янкова.
Със сигурност идеите ни може да се обогатят и аз очаквам да направим това заедно днес!”, подчерта г-жа Петрова, давайки думата на присъстващите.
Г-жа Влаева, като председател на екипа, представи  изготвената училищна програма и графика за дейностите по мярката”Без отсъствие”.
Г-жа Тончева предостави на участниците в кръглата маса презентация с богат снимков материал, с който се показаха извършените дейности до момента.
Г-жа Захариева насочи вниманието  на присъстващите към наболелите проблеми, а именно: ранни бракове при момичетата, които прекъсват обучението им; лошото качество на живот като  една от причините за отпадане на децата от училище, както и лошото влияние на семейната среда. Тя изказа задоволство от организирането на такива инициативи като приветства училищата от общината, включили се по НП ”На училище без отъствия”, мярка „Без отсъствие”, защото всяка дейност по програмата  има положителен ефект при децата в риск.
Г-жа Казакова сподели задоволство от  извършените дейности до момента и даде своята положителна оценка за работата на екипа с децата в риск.
Екипите, работещи по НП ”На училище без отсъствия”, обмениха идеи  за работата си по програмата и отделните направления.
След продължително обсъждане  на темата участниците в кръглата маса се обединиха около следните предложения:
1. Изграждане на обществен център на общинско ниво за подкрепа , който да работи с родители и деца в риск, с цел превенция, социална интеграция и реинтеграция, като обхватът да бъде насочен най-вече към малките училища, в които няма педагогически съветник и психолог.
2. Към представителя на Дирекция ”Социално подпомагане” – при подаване на  Справки по чл. 17,ал.4, училищата да получават обратна информация  дали са спрени детските надбавки.
3. Необходимост от разясняване на процедурите за налагани на наказания за родители, неосигуряващи присъствието на децата си в училище.
В края на кръглата маса г-жа Петрова благодари на всички  участници и връчи Благодарствено писмо.

/От колектива на ОУ „Христо Ботев” с. Съдиево/


Последна промяна ( 28 фев 2013 )
 
< Предишна   Следваща >

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Полезна информация
Автобусни линии
Хотели
Публични регистри
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти