МДТ - Съобщения

Съобщение №743/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №742/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №741/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №740/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №739/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №738/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №737/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №736/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №735/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №734/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №733/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №732/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №731/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №730/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №729/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №728/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №727/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №726/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №725/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №724/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №723/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №722/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №721/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №720/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №719/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №718/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №717/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №716/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №715/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №714/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №713/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №712/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №711/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №710/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №709/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №708/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №707/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №706/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №705/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №704/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №703/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №702/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №701/20.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №700/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №699/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №698/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №697/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №696/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №695/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №694/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №693/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №692/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №691/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №690/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №689/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №688/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №687/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №686/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №685/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №684/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №683/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №682/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №681/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №680/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №679/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №678/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №677/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №676/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №675/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №674/16.08.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №673/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №672/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №671/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №670/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №669/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №668/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №667/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №666/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №665/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №664/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №663/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №662/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №661/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №660/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №659/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №658/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №657/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №656/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №655/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №654/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №653/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №652/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №651/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №650/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №649/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №648/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №647/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №646/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №645/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №644/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №643/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №642/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №641/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №640/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №639/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №638/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №637/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №636/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №635/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №634/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №633/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №632/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №631/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №630/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №629/31.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №628/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №627/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №626/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №625/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №624/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №623/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №622/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №621/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №620/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №619/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №618/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №616/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №615/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №61411.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №613/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №612/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №611/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №610/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №609/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №608/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №607/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №606/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №605/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №604/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №603/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №602/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №601/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №600/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №599/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №598/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №597/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №596/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №595/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №594/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №593/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №592/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №591/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №590/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №589/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №588/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №587/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №586/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №585/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №584/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №583/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №582/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №581/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №580/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №579/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №578/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №577/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №576/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №575/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №574/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №573/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №572/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №571/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №570/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №569/11.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №568/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №567/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №566/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №565/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №564/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №563/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №562/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

 Съобщение №561/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №560/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №559/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №558/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №557/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №556/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №555/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №554/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №553/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №552/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №551/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №550/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №549/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №548/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №547/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №546/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №545/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №544/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №543/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №542/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №541/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №540/09.07.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №539/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №538/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №537/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №536/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №535/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №534/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №533/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №532/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №531/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №530/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №529/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №528/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №527/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №526/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №525/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №524/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №523/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №522/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №521/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №520/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №519/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №518/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

 Съобщение №517/27.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

Съобщение №516/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №515/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №514/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №513/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №512/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №511/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №510/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №509/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №508/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №507/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №506/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №505/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №504/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №503/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №502/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №501/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №500/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №499/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №498/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №497/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №496/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №495/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №494/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №493/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №492/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №491/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №490/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №489/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №488/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №487/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №486/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №485/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №484/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №483/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №482/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №481/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №480/25.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №479/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №478/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №477/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №476/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №475/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №474/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №473/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №472/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №471/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №470/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №469/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №468/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №467/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №466/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №465/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №464/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №463/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №462/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №461/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №460/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №459/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №458/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №457/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №456/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №455/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №454/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №453/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №452/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №451/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №450/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №449/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №448/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №447/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №446/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №445/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №444/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №443/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №442/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №441/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №440/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №439/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №438/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №437/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №436/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №435/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №434/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №433/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №432/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №431/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №430/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №429/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №428/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №427/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №426/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №425/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №424/19.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №423/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №422/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №421/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №420/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №419/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №418/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №417/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №416/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №415/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №414/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №413/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №412/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №411/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №410/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №409/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №408/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №407/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №406/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №405/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №404/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №403/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №402/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №401/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №400/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №399/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №398/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №397/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №396/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №395/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №394/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №393/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №392/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №391/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №390/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №389/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №388/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №387/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №386/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №385/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №384/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №383/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №382/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №381/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №380/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №379/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №378/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №377/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №376/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №375/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №374/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №373/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №372/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №371/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №370/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №369/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №368/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №367/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №366/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №365/12.06.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №364/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №363/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №362/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №361/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №360/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №359/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №358/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №357/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №356/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №355/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №354/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №353/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №352/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №351/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №350/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №349/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №348/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №347/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №346/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №345/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №344/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №343/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №342/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №341/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №340/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №339/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №338/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №337/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №336/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №335/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №334/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №333/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №332/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №331/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №330/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №329/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №328/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №327/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №326/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №325/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №324/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №323/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №322/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №321/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №320/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №319/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №318/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №317/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №316/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №315/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №314/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №313/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №312/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №311/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №310/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №309/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №308/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №307/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №306/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №305/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №304/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №303/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №302/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №301/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №300/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №299/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №298/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №297/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №296/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №295/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №294/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №293/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №292/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №291/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №290/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №289/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №288/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №287/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №286/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №285/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №284/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №283/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №282/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №281/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №280/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №279/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №278/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №277/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №276/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №275/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №274/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №273/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №272/29.05.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №271/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №270/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №269/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №268/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №267/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №266/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №265/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №264/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №263/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №262/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №261/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №260/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №259/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №258/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №257/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №256/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №255/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №254/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №253/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №252/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №251/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №250/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №249/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №248/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №247/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №246/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №245/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №244/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №243/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №242/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №241/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №240/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №239/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №238/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №237/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №236/24.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №235/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №234/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №233/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №232/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №231/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №230/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №229/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №228/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №227/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №226/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №225/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №224/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №223/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №222/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №221/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №220/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №219/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №218/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №217/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №216/19.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №215/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №214/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №213/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №212/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №211/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №210/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №209/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №208/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №207/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №206/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №205/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №204/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №203/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №202/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №201/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №200/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №199/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №198/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №197/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №196/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №195/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №194/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №193/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №192/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №191/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №190/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №189/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №188/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №187/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

 Съобщение №186/18.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

Съобщение №185/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №184/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №183/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №182/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №181/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №180/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №179/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №178/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №177/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №176/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №175/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №174/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №173/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №172/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №171/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №170/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №169/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

 Съобщение №168/10.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №167/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №166/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №165/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №164/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №163/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №162/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №161/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №160/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №159/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №158/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №157/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №156/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №155/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №154/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №153/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №152/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №151/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №150/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №149/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №148/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №147/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №146/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №145/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №144/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №143/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №142/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №141/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №140/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №139/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №138/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №137/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №136/09.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №135/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №134/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

 Съобщение №133/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №132/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №131/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №130/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №129/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №128/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №127/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №126/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №125/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №124/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №123/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №122/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №121/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №120/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №119/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №118/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №117/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №116/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №115/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №114/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №113/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №112/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №111/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №110/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №109/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

 Съобщение №108/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №107/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №106/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №105/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №104/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №103/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №102/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №101/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №100/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №99/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №98/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №97/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №96/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №95/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №94/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №93/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №92/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

 Съобщение №91/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК  

 Съобщение №90/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

Съобщение №89/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №8801.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №87/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №86/01.04.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №85/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №84/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №83/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №82/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №81/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №80/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №79/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №78/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №77/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №76/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №75/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №74/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №73/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №72/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №71/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №70/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №69/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №68/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №67/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №66/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №65/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №64/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №63/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №62/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №61/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №60/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №59/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №58/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №57/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №56/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №55/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №54/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №53/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №52/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №51/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №50/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №49/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №48/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №47/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №46/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №45/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №44/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №43/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

 Съобщение №42/07.03.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК 

Съобщение №41/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №40/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №39/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №38/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №37/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №36/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №35/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №34/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №33/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №32/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №31/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №30/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №29/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №28/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №27/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №26/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №25/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №24/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №23/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №22/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №21/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №20/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №19/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №18/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №17/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №16/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №15/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №14/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №13/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №12/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №11/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №10/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №9/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №8/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №7/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №6/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №5/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №4/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №3/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №2/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №1/21.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №962/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №961/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №960/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №959/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №958/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №957/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №956/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №955/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №954/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №953/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №952/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №951/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №950/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №949/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №948/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №947/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №946/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №945/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №944/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №943/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №942/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №941/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №940/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №939/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №938/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №937/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №936/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №935/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №934/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №933/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №932/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №931/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №930/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №929/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №928/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №927/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №926/04.01.2019 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №925/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №924/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №923/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №922/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №921/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №920/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №919/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №918/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №917/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №916/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №915/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №914/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №913/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №912/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №911/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №910/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №909/18.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №908/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №907/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №906/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №905/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №904/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №903/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №902/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №901/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №900/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №899/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №898/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №897/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №896/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №895/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №894/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №893/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №892/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №891/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №890/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №889/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №888/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №887/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №886/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №885/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №884/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №883/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №882/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №881/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №880/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №879/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №878/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №877/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №876/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №875/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №874/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №873/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №872/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №871/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №870/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №869/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №868/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №867/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №866/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №865/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №864/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №863/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №862/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №861/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №860/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №859/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №858/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №857/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №856/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №855/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №854/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №853/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №852/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №851/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №850/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №849/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №848/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №847/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №846/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №845/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №844/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №843/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №842/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №841/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №840/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №839/12.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №838/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №837/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №836/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №835/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №834/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №833/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №832/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №831/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №830/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №829/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №828/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №827/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №826/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №825/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №824/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №823/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №822/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №821/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №820/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №819/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №818/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №817/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №816/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №815/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №814/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №813/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №812/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №811/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №810/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №809/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №808/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №807/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №806/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №805/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №804/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №803/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №802/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №801/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №800/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №799/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №798/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №797/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №796/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №79510.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №794/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №793/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №792/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №791/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №790/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №789/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №788/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №787/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №786/10.12.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №785/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №784/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №783/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №782/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №781/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №780/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №779/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №778/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №777/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №776/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №775/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №774/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №773/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №772/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №771/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №770/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №769/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №768/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №767/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №766/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №765/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №764/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №763/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №762/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №761/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №760/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №759/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №758/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №757/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №756/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №755/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №754/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №753/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №752/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №751/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №750/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №749/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №748/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №747/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №746/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №745/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №744/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №743/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №742/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №741/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №740/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №739/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №738/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №737/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №736/21.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №735/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №734/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №733/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №732/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №731/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №730/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №729/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №728/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №727/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №726/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №725/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №724/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №723/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №722/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №721/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №720/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №719/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №718/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №717/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №716/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №715/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №714/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №713/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №712/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №711/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №710/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №709/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №708/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №707/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №706/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №705/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №704/07.11.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №703/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №702/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №701/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №700/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №699/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №698/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №697/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №696/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №695/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №694/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №693/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №692/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №691/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №690/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №689/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №688/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №687/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №686/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №685/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №684/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №683/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №682/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №681/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №680/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №679/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №678/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №677/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №676/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №675/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №674/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №673/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №672/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №671/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №670/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №669/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №668/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №667/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №666/23.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №665/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №664/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №663/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №662/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №661/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №660/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №659/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №658/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №657/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №656/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №655/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №654/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №653/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №652/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №651/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №650/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №649/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №648/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №647/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №646/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №645/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №644/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №643/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №642/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №641/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №640/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №639/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №638/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №637/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №636/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №635/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №634/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №633/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №632/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №631/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №630/5.10.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №629/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №628/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №627/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №626/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №625/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №624/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №623/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №622/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №621/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №620/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №619/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №618/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №617/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №616/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №615/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №614/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №613/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №612/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №611/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №610/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №609/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №608/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №607/28.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №606/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №605/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №604/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №603/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №602/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №601/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №600/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №599/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №598/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №597/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №596/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №595/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №594/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №593/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №592/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №591/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №590/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №589/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №588/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №587/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №586/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №585/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №584/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №583/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №582/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №581/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №580/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №579/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №578/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №577/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №576/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №575/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №574/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №573/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №572/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №571/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №570/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №569/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №568/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №567/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №566/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №565/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №564/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №563/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №562/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №561/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №560/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №559/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №558/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №557/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №556/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №555/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №554/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №553/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №552/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №551/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №550/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №549/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №548/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №547/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №546/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №545/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №544/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №543/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №542/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №541/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №540/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №539/03.09.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №538/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №537/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №536/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №535/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №534/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №533/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №532/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №531/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №530/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №529/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №528/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №527/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №526/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №525/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №524/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №523/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №522/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №521/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №520/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №519/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №518/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №517/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №516/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №515/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №514/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №513/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №512/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №511/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №510/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №509/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №508/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №507/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №506/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №505/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №504/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №503/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №502/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №501/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №500/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №499/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №498/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №497/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №496/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №495/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №494/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №493/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №492/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №491/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №490/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №489/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №488/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №487/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №486/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №485/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №484/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №483/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №482/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №481/10.08.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 480/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 479/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 478/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 477/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 476/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 475/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 474/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 473/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 472/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 471/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 470/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 469/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 468/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 467/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 466/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 465/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 464/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 463/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 462/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 461/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 460/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 459/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 458/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 457/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 456/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 455/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 454/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 453/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 452/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 451/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 450/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 449/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 448/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 447/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 446/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 445/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 444/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 443/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 442/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 441/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 440/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 439/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 438/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 437/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 436/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 435/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 434/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 433/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 432/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 431/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 430/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 429/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 428/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 427/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 426/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 425/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 424/30.07.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 423/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 422/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 421/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 420/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 419/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 418/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 417/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 416/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 415/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 414/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 413/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 412/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 411/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 410/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 409/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 408/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 407/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 406/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 405/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 404/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 403/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 402/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 401/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 400/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 399/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 398/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 397/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 396/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 395/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 394/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 393/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 392/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 391/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 390/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 389/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 388/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 387/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 386/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 385/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 384/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 383/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 382/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 381/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 380/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 379/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 378/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 377/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 376/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 375/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 374/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 373/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 372/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 371/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 370/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 369/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 368/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 367/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 366/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 365/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 364/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 363/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 362/29.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 361/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 360/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 359/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 358/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 357/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 356/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 355/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 354/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 353/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 352/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 351/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 350/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 349/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 348/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 347/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 346/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 345/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 344/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 343/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 342/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 341/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 340/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 339/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 338/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 337/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 336/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 335/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 334/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 333/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 332/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 331/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 330/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 329/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 328/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 327/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 326/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 325/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 324/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 323/08.06.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 322/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 321/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 320/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 319/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 318/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 317/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 316/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 315/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 314/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 313/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 312/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 311/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 310/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 309/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 308/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 307/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 306/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 305/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 304/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 303/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 302/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 301/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 300/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 299/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 298/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 297/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 296/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 295/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 294/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 293/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 292/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 291/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 290/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 289/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 288/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 287/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 286/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 285/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 284/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 283/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 282/31.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 281/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 280/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 279/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 278/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 277/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 276/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 275/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 274/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 273/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 272/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 271/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 270/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 269/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 268/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 267/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 266/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 265/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 264/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 263/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 262/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 261/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 260/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 259/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 258/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 257/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 256/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 255/18.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 254/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 253/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 252/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 251/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 250/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 249/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 248/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 247/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 246/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 245/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 244/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 243/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 242/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 241/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 240/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 239/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 238/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 237/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 236/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 235/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 234/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 233/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 232/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 231/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 230/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 229/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 228/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 227/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 226/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

​Съобщение № 225/04.05.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 224/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 223/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 222/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 221/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 220/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 219/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 218/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 217/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 216/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 215/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 214/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 213/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 212/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 211/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 210/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 209/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 208/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 207/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 206/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 205/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 204/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 203/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 202/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 201/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 200/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 199/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 198/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 197/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 196/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 195/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 194/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 193/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 192/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 191/19.04.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 190/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 189/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 188/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 187/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 186/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 185/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 184/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 183/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 182/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 181/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 180/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 179/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 178/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 177/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 176/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 175/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 174/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 173/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 172/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 171/30.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 170/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 169/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 168/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 167/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 166/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 165/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 164/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 163/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 162/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 161/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 160/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 159/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 158/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 157/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 156/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 155/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 154/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 153/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 152/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 151/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 150/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 149/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 148/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 147/13.03.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 146/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 145/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 144/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 143/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 142/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 141/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 140/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 139/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 138/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 137/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 136/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 135/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 134/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 133/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 132/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 131/23.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 130/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 129/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 128/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 127/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 126/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 125/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 124/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 123/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 122/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 121/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 120/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 119/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 118/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 117/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 116/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 115/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 114/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 113/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 112/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 111/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 110/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 109/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 108/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 107/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 106/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 105/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 104/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 103/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 102/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 101/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 100/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 99/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 98/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 97/09.02.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 96/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 95/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 94/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 93/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 92/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 91/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 90/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 89/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 88/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 87/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 86/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 85/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 84/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 83/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 82/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 81/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 80/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 79/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 78/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 77/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 76/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 75/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 74/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 73/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 72/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 71/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 70/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 69/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 68/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 67/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 66/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 65/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 64/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 63/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 62/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 61/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 60/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 59/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 58/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 57/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 56/26.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 55/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 54/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 53/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 52/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 51/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 50/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 49/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 48/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 47/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 46/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 45/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 44/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 43/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 42/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 41/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 40/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 39/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 38/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 37/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 36/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 35/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 34/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 33/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 32/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 31/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 30/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 29/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 28/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 27/19.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 26/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №25/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 24/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 23/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 22/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 21/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 20/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 19/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 18/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 17/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 16/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 15/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 14/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 13/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 12/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 11/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 10/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 9/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 8/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 7/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 6/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 5/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 4/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 3/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 2/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 1/05.01.2018 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 644/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 643/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 642/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 641/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 640/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 639/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 638/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 637/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 636/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 635/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 634/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 633/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 632/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 631/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 630/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 629/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 628/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 627/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 626/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 625/05.12.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 624/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 623/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 622/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 621/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 620/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 619/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 618/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 617/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 616/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 615/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 614/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 613/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 612/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 611/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 610/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 609/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 608/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 607/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 606/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 605/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 604/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 603/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 602/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 601/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 600/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 599/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 598/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 597/14.11.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 596/27.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 595/27.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 594/27.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 593/27.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 592/27.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 591/27.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 590/27.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 589/27.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 588/27.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 587/27.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 586/27.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 585/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 584/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 583/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 582/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 581/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 580/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 579/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 578/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 577/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 576/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 575/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 574/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 573/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 572/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 571/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 570/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 569/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 568/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 567/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 566/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 565/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 564/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 563/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 562/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 561/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 560/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 559/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 558/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 557/20.10.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 556/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 555/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 554/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 553/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 552/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 551/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 550/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 549/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 548/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 547/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 546/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 545/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 544/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 543/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 542/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 541/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 540/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 539/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 538/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 537/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 536/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 535/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 534/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 533/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 532/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 531/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 530/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 529/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 528/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 527/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 526/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 525/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 524/29.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 523/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 522/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 521/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 520/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 519/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 518/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 517/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 516/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 515/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 514/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 513/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 512/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 511/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 510/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 509/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 508/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 507/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 506/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 505/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 504/12.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 503/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 502/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 501/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 500/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 499/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 498/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 497/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 496/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 495/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 494/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 493/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 492/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 491/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 490/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 489/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 488/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 487/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 486/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 485/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 484/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 483/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 482/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

|Съобщение № 481/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 480/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 479/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 478/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 477/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 476/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 475/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 474/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 473/04.09.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 472/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 471/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 470/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 469/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 468/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 467/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 466/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 465/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 464/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 463/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 462/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 461/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 460/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 459/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 458/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 457/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 456/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 455/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 454/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 453/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 452/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 451/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 450/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 449/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 448/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 447/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 446/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 445/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 444/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 443/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 442/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 441/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 440/25.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 439/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 438/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 437/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 436/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 435/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 434/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 433/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 432/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 431/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 430/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 429/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 428/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 427/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 426/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 425/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 424/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 423/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 422/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 421/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 420/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 419/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 418/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 417/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 416/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 415/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 414/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 413/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 412/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 411/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 410/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 409/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 408/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 407/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 406/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 405/18.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 404/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 403/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 402/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 401/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 400/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 399/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 398/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 397/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 396/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 395/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 394/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 393/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 392/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 391/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 390/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 389/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 388/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 387/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 386/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 385/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 384/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 383/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 382/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 381/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 380/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 379/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 378/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 377/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 376/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 375/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 374/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 373/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 372/09.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 371/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 370/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 369/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 368/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 367/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 366/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 365/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 364/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 363/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 362/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 361/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 360/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 359/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 358/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 357/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 356/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 355/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 354/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 353/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 352/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 351/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 350/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 349/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 348/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 347/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 346/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 345/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 344/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 343/03.08.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 342/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 341/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 340/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 339/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 338/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 337/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 336/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 335/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 334/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 333/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 332/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 331/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 330/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 329/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 328/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 327/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 326/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 325/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 324/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 323/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 322/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 321/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 320/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 319/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 318/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 317/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 316/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 315/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 314/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 313/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 312/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 311/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 310/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 309/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 308/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 307/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 306/26.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 305/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 304/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 303/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 302/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 301/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 300/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 299/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 298/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 297/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 296/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 295/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 294/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 293/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 292/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 291/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 290/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 289/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 288/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 287/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 286/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 285/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 284/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 283/17.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 282/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 281/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 280/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 279/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 278/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 277/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 276/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 275/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 274/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 273/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 272/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 271/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 270/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 269/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 268/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 267/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 266/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 265/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 264/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 263/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 262/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 261/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 260/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 259/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 258/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 257/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 256/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

|Съобщение № 255/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 254/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 253/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 252/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 251/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 250/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 249/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 248/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 247/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 246/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 245/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 244/06.07.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 243/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 242/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 241/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 240/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 239/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 238/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 237/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 236/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 235/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 234/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 233/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 232/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 231/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 230/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 229/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 228/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 227/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 226/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 225/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 224/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 223/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 222/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 221/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 220/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 219/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 218/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 217/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 216/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 215/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 214/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 213/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 212/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 211/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 210/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 209/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 208/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 207/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 206/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 205/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 204/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 203/15.06.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 202/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 201/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 200/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 199/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 198/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 197/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 196/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 195/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 194/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 193/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 192/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 191/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 190/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 189/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 188/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 187/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 186/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 185/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 184/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 183/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 182/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 181/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 180/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 179/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 178/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 177/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 176/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 175/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 174/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 173/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 172/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 171/30.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 170/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 169/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 168/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 167/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 166/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 165/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 164/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 163/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 162/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 161/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 160/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 159/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 158/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 157/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 156/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 155/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 154/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 153/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 152/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 151/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 150/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 149/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 148/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 147/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 146/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 145/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 144/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 143/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 142/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 141/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 140/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 139/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 138/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 137/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 136/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 135/17.05.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 134/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 133/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 132/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 131/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 130/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 129/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 128/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 127/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 126/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 125/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 124/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 123/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 122/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 121/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №120/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 119/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 118/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 117/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 116/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 115/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 114/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 113/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 112/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 111/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 110/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 109/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 108/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 107/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 106/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №105/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 104/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №103/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 102/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 101/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 100/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 99/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 98/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 97/27.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 96/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 95/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 94/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 93/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №92/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 91/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 90/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 89/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 88/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 87/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 86/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №85/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 84/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 83/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 82/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 81/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 80/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 79/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 78/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 77/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 76/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 75/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 74/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 73/16.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 72/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 71/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 70/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 69/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 68/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 67/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 66/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 65/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 64/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 63/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 62/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 61/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 60/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 59/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 58/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 57/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 56/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 55/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 54/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 53/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 52/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 51/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 50/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 49/15.03.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 48/10.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 47/10.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 46/10.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 45/10.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 44/10.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 43/10.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 42/10.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 41/10.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 40/10.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 39/10.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 38/10.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 37/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 36/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 35/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 34/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 33/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 32/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 31/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 30/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 29/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 28/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 27/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 26/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 25/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 24/06.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 23/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 22/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 21/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 20/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 19/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 18/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 17/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 16/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 15/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 14/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 13/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 12/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 11/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 10/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 9/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 8/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 7/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 6/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 5/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 4/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 3/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 2/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 1/05.01.2017 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 525/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 524/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 523/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 522/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 521/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 520/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 519/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 518/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 517/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 516/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 515/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 514/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 513/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 512/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 511/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 510/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 509/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 508/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 507/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 506/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 505/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 504/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 503/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 502/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 501/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 500/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 499/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 498/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

 Съобщение № 497/16.12.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Съобщение № 457/22.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 455/22.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 454/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 453/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 452/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 451/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 450/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 449/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 448/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 447/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 446/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 445/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 444/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 443/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 442/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 441/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 44021.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 439/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 438/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 437/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 436/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 435/21.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 434/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 433/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 432/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 431/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 430/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 429/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 428/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 427/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 426/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 425/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 424/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 423/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 422/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 421/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 420/02.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 419/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 418/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 417/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 416/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 415/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 414/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 413/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 412/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 411/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 410/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 409/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 408/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 407/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 406/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 405/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 404/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 403/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 402/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 401/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 400/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 399/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 398/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 397/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 396/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 395/26.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 394/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 393/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 392/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 391/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 390/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 389/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 388/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 387/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 386/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 385/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 384/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 383/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 382/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 381/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 380/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 379/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 378/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 377/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 376/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 375/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 374/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 373/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 372/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 371/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 370/18.10.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 369/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 368/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 367/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 366/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 365/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 364/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 363/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 362/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 361/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 360/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 359/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 358/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 357/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 356/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 355/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 354/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 353/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 352/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 351/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 350/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 349/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 349/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 348/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 347/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 346/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 345/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 344/21.09.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 343/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 342/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 341/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 340/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 339/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 338/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 337/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 336/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 335/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 334/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 333/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 332/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 331/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 330/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 329/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 328/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 327/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 326/31.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 325/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 324/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 323/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 322/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 321/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 320/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 319/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 318/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 317/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 316/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 315/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 314/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 313/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 312/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 311/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 310/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 309/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 308/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 307/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 306/25.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 305/16.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

 
 
 
 
 
 
 

Съобщение № 287/16.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 286/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 285/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 284/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 283/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 282/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 281/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 280/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 279/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 278/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 277/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 276/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 275/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 274/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 273/04.08.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 272/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 271/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 270/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 269/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 268/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 267/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 266/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 265/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 264/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 263/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 262/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 261/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 260/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 259/04.07.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 258/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 257/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 256/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 255/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 254/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 253/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 252/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 251/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 250/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 249/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 248/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 247/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 246/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 245/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 244/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 243/21.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 242/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 241/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 240/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 239/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 238/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 237/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 236/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 235/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 234/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 233/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 232/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 231/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 230/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 229/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 228/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 227/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 226/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 225/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 224/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 223/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 222/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 221/15.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 220/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 219/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 218/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 217/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 216/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 215/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 214/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 213/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 212/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 211/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 210/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 209/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 208/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 207/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 206/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 205/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 204/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 203/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 202/14.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 201/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 200/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 199/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 198/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 197/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 196/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 195/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 194/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 193/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 192/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 191/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 190/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 189/08.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 188/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 187/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 186/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 185/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 184/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 183/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 182/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 181/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 180/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 179/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 178/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 177/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 176/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 175/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 174/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 173/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 172/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 171/07.06.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 170/19.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 169/19.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 168/19.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 167/19.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 166/19.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 165/19.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 164/19.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 163/19.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 162/19.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 161/19.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 160/14.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 158/14.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 157/14.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 156/14.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 155/14.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 154/14.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 153/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 152/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 151/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 150/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 149/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 148/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 147/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 146/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 145/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 144/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 143/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 142/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 141/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 140/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 139/13.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 138/01.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 137/01.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 136/01.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 135/01.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 134/01.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 133/01.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 132/01.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 131/01.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 130/01.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 129/01.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 128/01.04.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 127/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 126/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 125/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 124/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 123/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 122/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 121/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 120/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 119/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 118/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 117/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 116/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 115/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 114/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 113/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 112/31.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 111/23.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 110/23.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 109/23.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 108/23.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 107/23.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 106/23.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 105/23.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 104/23.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 103/23.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 102/23.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 101/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 100/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 99/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 98/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 97/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 96/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 95/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 94/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 93/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 92/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 91/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 90/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 89/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 88/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 87/21.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 86/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 85/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 84/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 83/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 82/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 81/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 80/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 79/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 78/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 77/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 76/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 75/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 74/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 73/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 72/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 71/02.03.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 70/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 69/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 68/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 67/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 66/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 65/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 64/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 63/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 62/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 61/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 60/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 59/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 58/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 57/22.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 56/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 55/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 54/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 53/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 52/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 51/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 50/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 49/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 48/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 47/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 46/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 45/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 44/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 43/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 42/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 41/15.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 40/09.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 39/09.02.2016 г. за връчване на Уведомление - Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 38/09.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 37/09.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 36/09.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 35/09.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 34/09.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 33/09.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 32/02.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 31/09.02.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 30/28.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 29/28.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 28/28.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 27/28.01.2016 г. за връчване на Покана № ПДП000070/10.12.2015 г. за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК, въз основа на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 26/28.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 25/28.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 24/28.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 23/28.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 22/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 21/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 20/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 19/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 18/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 17/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 16/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 15/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 14/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 13/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 12/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 11/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 10/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 9/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 8/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 7/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 6/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 5/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 4/20.01.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 3/15.01 .2016r. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 2/11.01 .2016r. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 1/11.01 .2016r. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 17/17.12 .2015r. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 16/17.12.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК

Съобщение №15/24.11.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №14/18.11.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №13/12.11.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №12/12.11.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №11/12.11.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №10/12.11.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №9/12.11.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №8/12.11.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №7/12.11.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №6/12.11.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №5/12.11.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №4/12.02.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №3/12.02.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №2/12.02.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №1/12.02.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение от 05.02.2015г.

Съобщение №96/09.12.2014 г. за връчване на Решение №9/29.10.2014г. по АУЗД № АУ000369/18.07.2014 г. чл. 32 от ДОПК

Съобщение №95/04.12.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №94/04.12.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №93/04.12.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №92/04.11.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК 

Съобщение №91/04.11.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №90/04.11.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №89/04.11.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №88/23.10.2014 г. за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №87/23.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №86/23.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №85/23.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №84/21.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №83/21.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №82/21.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №81/21.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №80/21.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №79/26.09.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №78/26.09.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №77/26.09.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №76/26.09.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №75/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000230/05.08.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК 

Съобщение №74/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000104/30.05.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК

Съобщение №73/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000207/18.07.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК  

Съобщение №72/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000252/11.08.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК 

Съобщение №71/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000251/08.08.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК 

Съобщение №70/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000247/08.08.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК

Съобщение №69/26.09.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №68/29.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК  

Съобщение №67/29.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №66/29.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №65/29.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №64/27.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №63/27.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №62/27.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №61/19.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №60/19.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №59/19.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №58/18.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №57/18.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №56/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №55/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №54/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №53/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №52/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №51/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №50/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №49/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №48/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

 Съобщение №47/30.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №28/03.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №46/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №45/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №44/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №43/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №42/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №41/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №40/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №39/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №38/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение 37/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 36/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 35/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 34/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 33/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 32/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 31/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №30/09.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №29/09.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №27/01.07.2014 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 26/23.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 25/23.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 24/13.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 23/13.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 22/13.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 21/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 20/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 19/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 18/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 17/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 16/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 15/06.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 14/06.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 13/06.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №12/04.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №11/04.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №10/03.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №9/03.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК 

Съобщение №8/03.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №7/03.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №6/09.05.2014 г. за връчване на Покана на осн. чл. 182 от ДОПК

 Съобщение №5/11.02.2014г. за връчване на Покана на осн. чл. 182 от ДОПК

Съобщение №4/06.02.2014г. за връчване на Покана на осн. чл. 182 от ДОПК

 Съобщение №3/06.02.2014 г. за връчване на Акт по Декларация по чл.32 от ДОПК

Съобщение № 02/06.02.2014г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал. 1 от ДОПК

Съобщение № 01/03.02.2014г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал. 1 от ДОПК

 Съобщение № 16/13.11.2013 г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал. 1 от ДОПК

Съобщение №15/ 11.11.2013 г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал. 1 от ДОПК

Съобщение № 14/19.09.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 13/20.08.2013 г. за връчване на  Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 12/20.08.2013 г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал.1 от ДОПК

Съобщение № 11/20.08.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 10/20.08.2013 г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал.1 от ДОПК  

Съобщение № 9/19.08.2013 г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал.1 от ДОПК

Съобщение №8/01.08.2013г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

 
Съобщение за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл.32 от ДОПК

Връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал.1 от ДОПК, въз основа на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК     

Съобщение за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №4/21.05.2013 г.

за връчване на АКт за установяване на задължение по декларация по чл. 32 от ДОПК

 

 

Съобщение №3/21.05.2013 г.

За връчване на Покана № ПДП00082/20.03.2013 г. за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал.1 от ДОПК, въз основа на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 32 от ДОПК

                                                         Съобщение № 2/11.02.2013г.
                          за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация

Издаден е Акт за установяване на задължение по декларация АУ288/05.11.2012г. на ЕТ „Конкурент-плюс-Динко Бинев” гр. Нова Загора. По седалището на фирмата и адреса за кореспонденция не е намерен представител или пълномощник, член на органа на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, за което при условията на чл.32,ал.2 от ДОПК са съставени съответните протоколи.
С оглед на това, съобщението се извършва при условията на чл.32,ал.4,5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В случай, че лицето не се яви до изтичането на 14 –дневен срок от поставянето на настоящото съобщение, издаденият Акт за установяване на задължение по декларация № АУ228/05.11.2012г. ще се приложи към преписката и ще се смята за редовно връчен.

                                                      Милена Кръстева
                                                      Ст. инспектор в отдел МДТ при Община Нова Загора

 

 

 

                                                          Съобщение №1/18.01.2013г.
                    за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Издаден е Акт за установяване на задължение по декларация 204/17.09.2012г. на "Пътно поддържане - Нова Загора" гр. Нова Загора. По седалището на фирмата и адреса за кореспонденция на синдика на дружеството Илка Иванова Петкова не е намерен представител или пълномощник, член на органа на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, за което при условията на чл.32, ал.2 от ДОПК са съставени съответните протоколи.
С оглед на това, съобщението се извършва при условията на чл.32,ал.4,5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В случай, че лицето не се яви до изтичане на 14-дневен сток от поставянето на настоящото съобщение, издаденият Акт за установяване на задължение по декларация № 204/17.09.2012г. ще се приложи към преписката и ще се смята за редовно връчен.

                                               Павлина Стойнова
                                               Началник отдел МДТ при Община Нова Загора

Съобщение № 463/22.11.2016 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация Чл. 32 от ДОПК