Проверка на дължими суми за 2023 година

ПРОВЕРКА НА ДЪЛЖИМИ СУМИ ЗА 2024 ГОДИНА

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че Община Нова Загора Ви предоставя НОВА услуга, чрез която имате възможност да проверите своите задължения за местни данъци и такси по електронен път:

Забележка: В сайта се проверяват задълженията на физическото или юридическото лице за данък недвижими имоти, данък превозни средства, патентен данък и такса битови отпадъци само към Община Нова Загора.