Дарения за мемориален комплекс

При желание от Ваша страна да подкрепите Мемориален комплекс на Пророка на народа Дядо Влайчо в родното му село Коньово, моля направете това на банкова сметка:

Централна Кооперативна Банка АД, клон Сливен, офис Нова Загора
BG 84 CECB 9790 8455 2420 00
BIC: CECBBGSF
код за вид плащане – 445100