Дарения за мемориален комплекс

При желание от Ваша страна да подкрепите изграждането на Мемориален комплекс на Пророка на народа Дядо Влайчо в родното му село Коньово, моля направете това на банкова сметка:

Алианц Банк България, клон Стара Загора, офис Нова Загора
BG 47 BUIN 79038455777806
BIC:BUINBGSF
код за вид плащане – 445100