Новини

 • На 31 март 2021 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Нова Загора  се проведе 21-то извънредно заседание на Общинския съвет. Проектът за Дневен ред включваше само една точка за разглеждане – избор на представител на Община Нова Загора и съгласуване на позицията му в заседанието на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 02.04.2021 г. С оглед важността на решението, касаещо не само дейността на ВиК дружеството, но и  реализацията на важен за областта и общината европейски проект, заседанието бе свикано извънредно. Гости на заседанието бяха Чавдар Божурски - областен управител на Област Сливен, Севдалин Рашев – управител и Мариана Велева – юрист на „ВиК” ООД, гр. Сливен.

 • Във връзка с предстоящия вот на 4-ти април, Община Нова Загора напомня на гражданите, които са поставени под карантина или изолация, че могат да упражнят правото си на глас, използвайки подвижна избирателна кутия. За целта, следва, в срок до 31 март /сряда/, да подадат Заявление  за гласуване с подвижна избирателна кутия.
  Заявлението се подава по един от следните начини:
  - саморъчно подписано от избирателя и подадено в общината/кметството по постоянен адрес от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс, за Община Нова Загора - 0457/6 43 03;

 • Уважаеми жители на община Нова Загора,
  На  25 март всяка година отбелязваме последния от мартенските празници - Благовещение. Това е денят, в който Архангел Гавриил съобщил на Дева Мария благата вест, че ще роди Спасителя. Денят, който носи много надежда и вяра в доброто и е символ на победата на невинността и чистотата над пороците на човечеството. Денят, на който се почитат майките, чиято закрилница е Св. Богородица.

 • Днес битката с Ковид-19 загуби Грозданка Атанасова – дългогодишен уважаван служител в Община Нова Загора, любяща майка и баба, верен приятел и прекрасен колега.
  Ръководството  и служителите на  Общинска администрация изказват искрени съболезнования на близките и семейството на жената с голямо сърце и широка усмивка.
  Мир на душата й!

 • Двадесето заседание на Общински съвет – Нова Загора се проведе на 18 март от 9:00 часа. То се състоя при спазване на всички въведени противоепидемични мерки и санитарно-хигиенни изисквания. В предварителния дневен ред на днешната сесия бяха включени 15 точки и внесена 1 допълнителна. На гласуване бяха подложени и одобрени Предложението за одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности и бюджетната прогноза на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора за периода 2022-2024; Предложението за приемане на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 – 2027 г.

 • Уважаеми съграждани,
  Всеки трети вторник на месец март отдаваме почит и уважение на хората, които дори и в настоящата безпрецедентна ситуация на сериозна здравна заплаха, компетентно и състрадателно, откликват на проблемите на нуждаещите се - социалните работници. Днес е Световният ден на социалната работа и макар да не е време за празнуване всички трябва да им благодарим за труда и себеотдадеността.
  Скъпи социални работници,

 • Започна изграждането на две нови фитнес площадки в Нова Загора. Модерните съоръжения, с противоударна настилка, ще бъдат разположени в ж.к. „Загоре” и ж.к. „Тракия”. Те ще дават възможност за изключително разнообразие от упражнения и  трениране на до 26 човека едновременно.
  „Наред с обновяването и модернизирането на детски градини, пенсионерски клубове, ремонт на улици и др., продължаваме да реализираме дейности за развитието и популяризирането на спорта сред младежта. Новоизградените фитнес площадки в ж.к. „Загоре” и ж.к. „Тракия” ще са поредните придобивки за спорт на открито.”, сподели кметът Николай Грозев.

 • Заповед №РД-19-90/11.03.2021г.  за въвеждане на противоепедемични мерки на територията на област Сливен, считано от 12.03.2021 до 02.04.2021г.

Страници