Новини

 • На 4 април 2024 г. в 8 часа кметът на Община Нова Загора Галя Захариева посрещна координатора на КНСБ за община Нова Загора - Стоянка Драгиева и председателя на ОбС на КТ „Подкрепа” – д-р Богдан Богданов във връзка с подписване на Колективен трудов договор, който разглежда трудовите, осигурителни и социални отношения на жизнено равнище, неуредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове.
  Двете страни – Община Нова Загора и представителите на синдикалните организации договориха условията по него за нов двугодишен период.

 •                              

  Уважаеми съграждани,
  В периода от 10 до 17 април 2024 г. ще се проведат обществени обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0079, „Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“, която Община Нова Загора подаде през месец септември 2023 г., и която е преминала успешно етапа на оценка за Административно съответствие и допустимост по следния график:

 • Държавната агенция за закрила на детето, Областна управа- Сливен и Община Нова Загора обявяват процедура за избор на членове на Съвета на децата.
  Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

 •                                  

  Община Нова Загора сключи второ допълнително споразумение по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C01 „Грижа в дома - община Нова Загора”, с което дейностите по проекта се удължават с още три месеца, а продължителността му вече е 20 месеца.
  Социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще продължат де се предоставят  на потребителите до 6 август 2024 година.
  Общата стойност на проекта вече е 1 330 521,54 лева, като той се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
  От стартирането на дейностите до настоящия момент от услугите по проекта са се възползвали 234 потребители от град Нова Загора и селата от общината.

 • За осма поредна година Нова Загора бе домакин на международния детски турнир „Загорец”. В него участие взеха 60 подрастващи шахматисти от България, САЩ и Украйна. Състезателите бяха разделени в две групи „А” за деца над 8 години до 14 години и „Б” за деца до 8 години. При най – малките в категория Детска градина победител бе Николай Димитров от Сливен, шампионка при момичетата до 8 години е Силвана Димова от Раднево, а при момчетата - Момчил Коцев от Пловдив. Сред децата до 10 години титлите спечелиха украинците Иван Дели и Свитлана Русиева.

 • „Дълголетието на едно училище е основание за празник, повод за равносметка на историята, но и поглед към бъдещето.“ – с тези думи започна тържеството в НУ „Д-р Петър Берон“ в с. Караново, общ. Нова Загора,  в 11 часа на 29 март 2024 г. Поводът беше отбелязването на 145-тата годишнина от основаването на училището. За да уважат събитието, сред публиката бяха  кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, заместник-кметът Ивайло Енев, началник отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ Соня Петрова, кметът на селото Николина Стефанова, общински съветници, бивши учители, директори на училища и детски градини, жители.
  В своята реч директорът Пенка Желязкова преведе присъстващите по дългия път, извървян от родното школо още от основаването му през 1879 г.

 • Кметът на общината Галя Захариева, председателят на Общински съвет Нова Загора Константин Тачев и заместник-кметът Ивайло Енев, с ресор „Здравеопазване и социални услуги“, представиха днес пред екипа на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД новия управител – г-жа Антоанета Иванова. С благодарност към досегашния управител Станка Иванова и с пожелание за успех, се обърнаха гостите и служителите в новозагорската болница. „Предизвикателствата са много, но заедно ще продължим да търсим техните решения, както и досега“ – заяви Антоанета Иванова и благодари за оказаното доверие.

 • На 28 март Общински съвет Нова Загора проведе своето поредно редовно 8-мо заседание. То беше открито по надлежния ред от председателя д-р Константин Тачев, който предостави думата на кмета на Общината Галя Захариева. Тя се обърна към аудиторията в залата на Общинския съвет, сред която бяха заместник-кметовете Иванка Михова и Ивайло Енев, секретарят на Общината Ангел Стойчев, общински съветници, кметове на населени места, специалисти от общинска администрация, граждани: „Днес имаме няколко повода за топли сърдечни поздрави.

Страници