Новини

 • При дневен ред от 17 точки, които бяха приети от общинските съветници на Нова Загора, премина днешното заседание на Общински съвет. В хода на заседанието бе гласувано единодушно Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет за периода 01.01.2018г.—30.06.2018г., както и предложението  за приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни компаньони и на селскостопански животни на територията на Община Нова Загора. Направена бе актуализация на Бюджета на Общината за 2018 година и бе определен представител и съгласувана позицията на Общински съвет на Общото събрание на Асоциацията по В и К, област Сливен. Взети бяха и решения за отдаване под наем чрез публичен търг на общински недвижими имоти.

 • “Вий потомци,
  помнете добре
  как родина се люби,
  как сърце се раздава,
  как се дарява живот...”

 • С цел намаляване  и недопускане на инциденти от криминално естество на територията на община Нова Загора ще бъдат назначени пет нови служители в сектор „Охранителна полиция”. Предприетата стъпка е в отговор на желанието на общинското ръководство и ръководството на МВР за подобряване на сигурността и опазването на обществения ред.  До 20 юли 2018г. ОДМВР-Сливен извършва подбор  на кандидатите за  вакантните щатни длъжности „сътрудник охрана” в Районно управление-Нова Загора. Те трябва да  са завършили средно образование и да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и психологична пригодност.

 • Уважаеми съграждани, скъпи млади хора, участници в спортни клубове, танцови школи и състави, родолюбиви организации!

  Елате да честваме рождението на Васил Левски!
  Защото Апостолът е завещанието  към децата ни!
  Защото Левски е личен идеал за всеки честен, просветен и мислещ българин.
  Защото с мярата на Левски отсъждаме помислите и делата си! 
  Защото Левски ни научи да обичаме България!

 • "...Село Гюнели махле със скромната си църквица стана в страшния ден 14 юли 1877 г. център на страшни изкупителни за народната свобода страдания. Обикновено се мисли, че проливането на човешка кръв в храма осквернява храма. За село Любенова махала може да се каже противното: неговият храм е преосветен с жертвоприношението на няколко стотици български християнски души, невинни жертви на озверени турци и черкези в оня паметен по ужаса си ден. От него ден този храм е станал светиня за българите, подобна на Голгота, от която чрез жертвата на Спасителя Христос възсия животът за света..."

 • От 13 до 15 юли 2018 г. се проведе Национален воден поход по язовир Жребчево и река Тунджа, организиран от Клуб Каяк Туризъм „Тетида" със съдействието на Община Нова Загора. В спортната проява се включиха 180 човека от всички краища на България – Видин, Варна, Кюстендил, Плевен, Кърджали, Русе, София, Първомай, Троян, Стара Загора, Димитровград, Хасково, Нова Загора и др. Тази година в надпреварата имаше и международно участие - Оскар и Мартине Джел от Щраубинг -Германия.

 • В Нова Загора продължава изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Вече са приключени строително-монтажните работи на жилищните сгради на ул. „Родопи” №2А и  №2В, както и на улица „Васил Левски” №47 и №51. Санирани са и три обществени сгради, одобрени по проекта - Районно управление „Полиция“ – Нова Загора“, Професионална гимназия по селско стопанство и СУ „Иван Вазов“ – начален етап. В процес на изпълнение са мерките за енергийна ефективност на жилищните сгради на улица „Васил Левски” №32, №36 и №46, на ул. „Родопи” №2Г и на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. 

 • В Нова Загора тече засилена кампания за почистване на сухи дървета и клони, затрудняващи видимостта на пътните знаци. Тя е във връзка с проведена проверка на сигнализацията и пътната мрежа и се извършва от служителите на отдел „Екология, чистота и озеленяване” при спазване на всички изисквания за поддържането на зелените системи.
  „Предприетите действия са с цел да осигурим видимостта на пътните знаци от водачите на моторни превозни средства. Превантивните мерки включват предимно окастряне на зелената маса, закриваща за шофьорите частично или напълно табели и знаци.„, сподели кметът Николай Грозев. Градоначалникът призовава гражданите да оказват съдействие, както и ако извършват озеленяване по свое желание да се консултират с експерти, за да се гарантира безопасността на движението.

Страници