Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Повече информация можете да намерите ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Уважаеми съграждани,
  Днес България отбелязва 1 ноември - Деня на народните будители. Почитаме делото на книжовниците и просветителите, които завещаха на бъдещите поколения стремеж към просвещение и национално самочувствие. Свеждаме глави пред борците за национално освобождение, които показаха пътя на един народ към духовната свобода, които учеха как се обича Родината и как се умира за нея.
  Уважаеми учители и дейци на просветата и културата,

 • Уважаеми съграждани,
  Приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави по повод 1 ноември, Деня на народните будители. На тази дата ние изразяваме своето преклонение пред светите братя Кирил и Методий и техните ученици и последователи, пред Йоан Екзарх, родолюбците Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев и много други достойни българи, които са успели да съхранят българския език и култура и са изградили най-здравите и дълбоки корени на нашата нравственост.

 • 58-мо дружество при СБЖ - Нова Загора, категорично се разграничава от общия протест пред сградата на Народното събрание. Декларацията може да видите ТУК.

 • Община Нова Загора напомня, че по Проект BG05M9OP001-2.101-0124 “Патронажна грижа в община Нова Загора” продължава да функционира и развива дейност Диспечърски център. Той се намира на ул. „24-ти май” № 2 и приема заявки за услуги всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.
  Какви услуги се предоставят?
 • Днес /29 октомври/ Общински съвет - Нова Загора проведе своето четиринадесето заседание. В предварително обявения дневен ред бяха включени 26 точки. Конструктивно, и в рамките на добрия тон, преминаха обсъжданията и гласуванията по тях.

 • Във връзка с развитие на зелената система в Нова Загора, фирма „Градус” дарява 1000 дървета за засаждане по улици в града, както и за облагородяване на паркове и зелени пространства. Днес кметът Николай Грозев и Мадлена Куртева, началник-отдел „ЕЧО” направиха оглед на районите, в които ще бъде извършено залесяването. Растенията са от видовете: пауловния, липа, чинар, явор, кълбовидна каталпа.

 • Община Нова Загора Ви информира: Със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър, са въведени следните временни противоепидемични мерки, за период от 14 дни:
  • Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;
 • Уважаеми съграждани,
  "ВиК - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес /26.10.2020 г./ от 13:00 до 15:00 ч., ще бъде прекъснато водоподаването в град Нова Загора, поради извършване на ремонтни дейности.
  "ВиК - Сливен" ООД се извинява за причиненото неудобство!

Страници