Новини

 • В ранната сутрин на 16 декември коледни песни озвучиха сградата на Общината. С пожелания за здраве, берекет, благоденствие и късмет ранобудните коледари от ЦДГ 7 отправиха поздрав към ръководството на Община Нова Загора и служителите в Общинска администрация.
  Заместник-кметът г-н Ивайло Енев благодари на малките коледари за изречените благопожелания. За внесеното прекрасно коледно настроение домакините дариха малчуганите с шоколадови лакомства.

 • Вечерта на 15 декември се състоя традиционното коледно тържество на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Тази година то бе придружено с Годишни награди на Общински ученически парламент – Нова Загора 2015, които се провеждат за първи път.

 • На 14 декември в залата на Общински съвет – Нова Загора се проведе обществено обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план (ОУП) на Община Нова Загора. В него участие взеха жители на общината, представители на бизнеса и институциите, както и общински съветници. Заместник-кметът на общината г-жа Светла Стоянова направи встъпително изявление и откри общественото обсъждане, като представи проектантите от фирмата изпълнител на проекта – ЕТ „Форум-Александрови”, гр. София.

 •                                     
  Съгласно подписаното Партньорско споразумение № BG05-2002-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и кмета на Община Нова Загора Николай Грозев, на територията на общината се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
  За ефективното управление и успешното реализиране на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” със заповед на кмета на Община Нова Загора е сформиран екип за организация и управление на проекта на общинско ниво.

 • След одобрени от Министерски съвет допълнителни средства по бюджета на Община Нова Загора започва ремонтът на ул. „Васил Левски”. „Главната улица в града ни отдавна има нужда от цялостен ремонт. Ще започнем веднага с участъка от ж.п. гара до РУ "Полиция", като предвиждаме пълна подмяна на асфалтовата и тротоарна настилка, предвидена е и подмяна на дървесните видове. Даже и при зимни условия продължаваме да работим, за да може градът да се обновява и жителите на общината да се радват на една по-добра среда за живеене„ – каза кметът Николай Грозев.

 • За да уважат инициативата „Национална седмица на четенето” и да покажат колко е важно да си грамотен, на гости на детските градини отидоха лично Светла Стоянова и Ивайло Енев – зам.-кметове на Община Нова Загора и Станимира Кънчева - началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”. Г-жа Стоянова и г-н Енев посетиха ЦДГ 1 „Слънчице” и прочетоха приказки на малчуганите. През тази седмица децата ще надникнат в приказния свят на книгите и ще се докоснат до незабравими вълшебства.
  Чрез включването си в своеобразния празник на книгата ръководството на общината показа, че четенето освен полезно е и много забавно. Децата от своя страна споделиха, че обичат приказките, защото чрез тях се учат на добро.

 • Кметът на община Нова Загора – г-н Николай Грозев откри среща във връзка с бъдещата реализация на младите хора в общината. Присъстваха представители на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД и Технически университет – София. Екипът от преподаватели от университета, водени от проф. д-р инж. Тотьо Тотев, ръководител катедра  „Топлоенергетика и Ядрена енергетика“, представиха учебното заведение и възможностите за прием и реализация. От своя страна, инж. Илия Стоянов, директор Дирекция ”Експлоатация” на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, разкри потребностите от кадри на компанията и възможностите за кариерно израстване в нея.

 • На 10 декември 2015 г. в Клуба на дейците на културата, в гр. Нова Загора се проведе дискусия на тема „Актуални глобални проблеми на човечеството и възможности за тяхното разрешаване”. Събитието е организирано от Общински дискусионен клуб „Дебати” при МКБППМН – Община Нова Загора и е посветено на 70-годишнината от създаването на Организацията на обединените нации (ООН) и 60-годишнината от приемането на България в нея. Водещ на дискусията бе Кирил Русев – ръководител на клуба, а сред гостите бяха Ивайло Енев – председател на МКБППМН и зам.-кмет на Община Нова Загора, Мария Казакова – секретар на МКБППМН, обществени възпитатели, учители и съученици на участниците. В дискусията се включиха дванадесет ученици от четирите средни училища в Нова Загора.

Страници