Новини

 • Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, със своя Заповед №РД-12-655/17.06.2024 г., създаде Комисия, която да установи причинените от бурята на 13 юни 2024 г. щети на жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях на територията на гр. Нова Загора и селата Асеновец, Езеро, Дядово, Караново, Омарчево, Питово, Полско Пъдарево, Стоил войвода.
  Не е необходимо потърпевшите да подават заявления, Комисията е разделена на 4 групи, които ще обикалят по райони. Ще влязат във всяка къща. Ако хората са на работа и няма осигурен достъп, ще оставят телефон за връзка, за да се уточни допълнителен ден и час за посещение и оглед. На място ще се опишат щетите – счупени прозорци, повредени покриви и мазилки, след което ще се изготви обобщен протокол. Той ще бъде представен на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
  Съгласно Правилника на Междуведомствената комисия право на помощ имат собствениците на законно построени и единствени жилища, не се покриват щети по автомобили!
  Необходимо е гражданите, чиито имоти са пострадали, да направят снимков материал на щетите преди тяхното отстраняване. Необходимо е и да се запазят документите за извършени разходи, за да послужат при евентуално одобрение от комисията към Министерския съвет.
  В общинската комисия са включени и служители на Дирекция „Социално подпомагане“ (Д „СП“), които ще направят оценка на имуществото на граждани, желаещи да кандидатстват за еднократна помощ по Закона за социално подпомагане, което се осъществява през Д „СП“ – Нова Загора. Допустими са самотни хора, пенсионери и граждани с по-ниски доходи.
  За еднократната подкрепа по Закона за социално подпомагане може да се подаде заявление в Д „СП“ - Нова Загора (ул. „Петко Енев“ № 100), без да се изчаква минаването на общинската комисия! Помощта е индивидуална! Определя се на базата на оценка на имотно състояние, доходи, здравословно състояние на собствениците на имота и вида на щетата.
  Пострадалите имат възможност да се възползват само от един вариант на подпомагане. Имотите със застраховка не са обект на този тип подпомагане.
  Щетите по автомобилите са единствено за сметка на автомобилна застраховка КАСКО, в случай че е направена. Тяхното възстановяване не е допустимо, съгласно действащите в държавата нормативни разпоредби!
  При смяна на предно стъкло гражданите да имат предвид, че е задължително да е наличен залепен стикер от Гражданската застраховка. Ако е невъзможно да се свали от повреденото стъкло, то трябва задължително собственикът да се снабди с нов такъв от застрахователното си дружество.
  По отношение на стикера за преглед на автомобила се допуска новото стъкло да е без него, ако е невъзможно прехвърлянето му. При проверка преминат преглед може да се докаже с талона, издаден заедно със стикера - не е необходимо да се минава втори път преглед.
  Земеделските производители, които са претърпели загуби, могат да подадат заявление в Общинска служба „Земеделие“, което може да получат и от кметовете на съответното населено място. Срокът за подаването му е до 10 дни.
  Добре е гражданите да знаят, че в случай на необходимост, в общинска администрация се издават служебни бележки за настъпилото природно бедствие, които се изискват от някои от застрахователните дружества при потърсване на застраховка „Имущество“ или застраховка „Автомобил“. Служител в Община Нова Загора веднага издава съответния документ.

  Заповед №РД-12-647/13.06.2024 г.
  Заповед №РД-12-655/17.06.2024 г.

 • Във връзка с градоносната буря на 13 юни 2024 г. и нанесени щети на превозните средства, извършващи превоз на пътници в община Нова Загора, Ви уведомаваме, че временно, до отстраняване на повредите, няма да бъдат извършвани следните маршрутни разписания:
  Нова Загора - Стара Загора през селата по двете направления;
  Нова Загора – Радево – Млекарево – Новоселец – Радецки - Бял кладенец.
  Моля да ни извините за причиненото неудобство!

 • На основание Решение № 126/28.03.2024 г. на ОбС Нова Загора и Заповед № РД-12-363/18.04.2024 г. на кмета на Община Нова Загора, Община Нова Загора обявява открит конкурс за идеен проект за паметник на Стоян Омарчевски.

  Информация за конкурса можете да свалите тук.

 • Уважаеми съграждани,
  Опазването на общественото имущество и ред е задача на всички институции и граждани. За да е успешна тя, е необходимо вашето съдействие, затова Община Нова Загора стартира кампания "Заедно срещу нередностите". Призоваваме за подаване на своевременна информация за счупени съоръжения, неработещо или повредено улично осветление, опасни дървета, посегателство върху кошчета за отпадъци, паркова мебел и съоръжения на детските площадки и други нередности. Директното подаване на сигналите до Община Нова Загора, на тел. 0457/6 21 21 или на E-mail: obshtina@nova-zagora.org подпомага адекватното и бързо отстраняване на проблемите.
  "Моят призив към гражданите е: помогнете ни, изпращайте ни сигнали. Разчитаме на тях и гарантираме, че веднага ще се отзоваваме и ще направим всичко, което зависи от Община Нова Загора, за да разрешим възникналата ситуация. Нека да бъдем отговорни в името на родния ни град, защото заедно можем да постигнем промяна", апелира кметът на общината Галя Захариева.

 • Уважаеми граждани и гости на гр. Нова Загора,
  На 02.07.2024 г. /след 21 ч./ ще се извърши дезинсекция в гр. Нова Загора.
  Като допълнителни превантивни мерки молим гражданите да не навлизат в пръсканите площи и да бъдат предпазливи за здравето си.

 •                                                                                                

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
  Община Нова Загора уведомява всички заинтересовани страни, че от 08.07.2024 г. стартира процедура за прием на документи за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

 • На 27 юни 2024 г. от 9 часа Общински съвет Нова Загора се събра на своето 13 заседание. То беше открито от заместник-председателя на Общинския съвет Нейчо Минчев, който предостави думата на кмета на Община Нова Загора Галя Захариева. Тя се обърна към всички присъстващи в залата – представители на общинското ръководство, общински съветници, кметове на населени места, граждани и в стегнато и изчерпателно резюме докладва за ситуацията след  бурята на 13 юни тази година. Г-жа Захариева изложи в последователност какво е извършено, какво предстои, отправи сърдечна благодарност на всички институции, жители на общината, проявили своята гражданска съвест, които са се включили активно в отстраняването на щетите по подадените сигнали и почистването на засегнатите населени места.

 • Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-12-655/17.06.2024 г. и с необходимостта от установяване на щетите на жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях на територията на гр. Нова Загора, причинени в резултат на силна буря, придружена от градушка на 13.06.2024 г,. Ви уведомяваме, че назначената във връзка с това комисия ще има представители на 26.06.2024 г. /сряда/ от 8:00 ч. до 13:00 ч. в гр. Нова Загора по улиците: „Струма“, „Христо Таукчиев“, „Преображенска“, „Никола Андреев“, „Цар Иван Асен II“, „Веслец“, „Милин камък“, „Балкан“, „Пейо Яворов“, „Оборище“ и улици в селата: Питово, Омарчево, Стоил Войвода.

 • Два празника отбелязаха жителите на с. Новоселец, общ. Нова Загора. В ранното утро на 23 юни 2024 г. площадът му привлече много хора. Красивите танци на Клуба за народни танци към „ТЕЦ Марица изток 2“ поведоха Народните игри, организирани за първа година от НЧ „Пробуда – 1928“ и Сдружение „Български щит“ със специалната подкрепа на Община Нова Загора и Кметство с. Новоселец. Събитието е вдъхновено от славата на републиканските, европейски и световни шампиони на Новоселец Стилиан и Жулиен Иванови. Сред присъстващите бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева,  кметове на населени места, приятели на спорта.
  Приветствия към всички отправиха домакините – председателят на читалището Румяна Трифонова и кметът на селото Силвия Александрова. 

 •                                                                

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
  Община Нова Загора уведомява всички заинтересовани страни, че на 27.06.2024 г. от 17:15 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Нова Загора, находяща се на ул. „24-ти Май” № 1, гр. Нова Загора, ще се проведе информационна среща във връзка с популяризирането на възможностите за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
  Очакваме Ви!

 • Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-12-655/17.06.2024 г. и с необходимостта от установяване на щетите на жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях на територията на гр. Нова Загора, причинени в резултат на силна буря, придружена от градушка на 13.06.2024 г,. Ви уведомяваме, че назначената във връзка с това комисия ще има представители на 25.06.2024 г. /вторник/ от 8:00 ч. до 13:00. в гр. Нова Загора по улиците: „Капитан Петко войвода“, „Михаил Герджиков“, „Преображенска“, „Никола Койчев“, „Санда Йовчева“, „Братя Миладинови“, „Св. св. Кирил и Методий“, „Балкан“, „20-ти април“, „Дунав“, „Плиска“ и улици в селата: Караново, Асеновец, Езеро, Дядово.

 • Живописна местност край новозагорското с. Баня за втора поредна година беше оживена от гласа на гайди и фолклорни ритми, оповестяващи Втория фолклорен форум „По Еньовден на събор край Тунджа“. Началото му бе поставено на 22 юни от 10 часа от Гайдарска група с художествен ръководител и основател Стоян Христанов и Група за народни танци с художествен ръководител Маруся Димова към местното Основно  училище „Злати Терзиев“.
   В чест на Еньовден организаторите – Община Нова Загора, НЧ „Петко Енев – 1920“ и Кметство с. Баня, отново призоваха любителите на фолклора да се повеселят заедно. 

Страници