Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Повече информация можете да намерите ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • В първите топли априлски дни самодейни състави и изпълнители, от читалищата в община Нова Загора, се включиха в поредното издание на "Общински прегледи на читалищното любителско изкуство 2016".
  Събитието дава възможност на всички самодейци да се качат на обща сцена, за да покажат своя талант в една благородна надпревара. Приоритетна цел на организаторите на културната проява, Община Нова Загора и НЧ „Диньо П. Сивков-1870”, е възраждане и поддържане на читалищните културни традиции и популяризирането на постижения на любителските колективи.

 • Българският Червен кръст се присъедини към Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“, която се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България  Мая Манолова.
  Целта на инициативата е да бъдат подпомогнати с ваучери за 20 лева най-нуждаещите се пенсионери, които ще могат да пазаруват храни в 5 000 магазина в цялата страна.
  Със SMS на кратък номер 1255 за всички мобилни оператори, на стойност 1 лев, освободен от ДДС, всеки може да подпомогне каузата.
  Средства се набират и по банкова сметка в СИБАНК, разкрита за целите на кампанията, с титуляр Български Червен кръст.
  IBAN: BG03BUIB98885029906100

 • Уважаеми здравни работници,
  За мен е чест да Ви поздравя по случай 7 април - Световен ден на здравето и Ден на здравния работник в България. Поднасям дълбоката си признателност към всички Вас за всеотдайния труд и професионализма, които проявявате ежедневно. Благодарен съм Ви за търпението, последователността и морала, с които изпълнявате отговорната си мисия - съхранението на най-голямата ценност - човешкия живот и здраве.
  Желая на Вас и семействата Ви здраве, щастие и професионално признание! Нека увереността не Ви напуска никога! Вярвайте в доброто и бъдете хора с големи сърца!
  Честит празник!

  Кмет на община Нова Загора: Николай Грозев

 • Уважаеми медици, лекари и специалисти в сферата на здравеопазването,
  Обръщам се към  Вас, с дълбоко уважение, в Деня на здравния работник, за да отправя своите искрени пожелания за благополучие и професионални успехи!
  Благородната Ви кауза изисква всеотдайност, отговорност и милосърдие. Бъдете все така съпричастни с болката на хората и продължавайте да дарявате надежда!
  Желая Ви благоденствие, лично щастие и непрестанен стремеж към професионално усъвършенстване!

  Председател на ОбС - Нова Загора: Георги Николов

 • „След  приключването на ремонта на ул. "В. Левски", в участъка от жп гара до РУ Полиция, проверихме разчетите на средствата и с реализираната икономия, продължаваме с участъка от ул. "Петко Енев" до ул. "Св. Св. Кирил и Методий". Искаме да подобрим облика на основната артерия на града, като я направим по-удобна както за водачите на превозни средства, така и за гражданите. Ежедневно контролираме фирмата-изпълнител за качеството на ремонтните дейности и работим за озеленяването на обновения участък. До средата на този месец ще успеем да завършим всички планирани мероприятия по изграждане на места за отдих, маркировка и подмяна на уличното осветление във вече обновения участък, а до средата на май ще приключим и всичко планирано и в сега започнатия участък.

 •                                                                             

 • Община Нова Загора обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Център за обществена подкрепа" град Нова Загора (ЦОП) със следните позиции / дейности:
  1. Управител
  2. Социален работник
  3. Психолог
  4. Специален педагог
  5. Педагог
  6. Технически сътруник.
  Повече информация можете да откриете тук.

 • На 1 април 2016 г. от 11:00 ч. в градската градина бе даден старт на състезанието „Ориентиране в градска среда”. То бе организирано от Дружество за спорт и туризъм „Нова 07” със съдействието на Община Нова Загора.

Страници