Новини

 • Уважаеми съграждани, през последните дни расте броят на активните случаи на коронавирусна инфекция в страната. Ситуацията е динамична, като силно заразният и агресивен „делта” щам на вируса е доминиращ. С цел овладяване на неговото разпространение е предвиден строг контрол и засилени проверки от компетентните органи за спазване на всички, въведени със заповед на министъра на здравеопазването, противоепедемични мерки.
 • Уважаеми жители на община Нова Загора,
 • Кметът на Община Нова Загора Николай Грозев се срещна с Деян Дяков, лидер на КНСБ в ТЕЦ „Марица-изток 2“. Поводът бе отправено искане от Инициативен комитет „Марица Изток” за получаване на разрешение за организиране на територията на община Нова Загора гражданска инициатива - подписка за спасяването на „Мини Марица-изток”  и „ТЕЦ Марица-изток 2“. В проведените разговори, г-н Грозев заяви своята подкрепа: „Запазването на въгледобива в „Мини Марица – Изток” и продължаване работата на държавния ТЕЦ е от изключителна важност не само за енергийната сигурност на страната, но и за социално-икономическия живот в нашата община. Стотици новозагорци могат да останат без работата си.”, допълни г-н Грозев.

 • Нова вандалска проява в Градски парк. Обект на посегателство от недобросъвестни граждани са поредните две пейки от монтираните там.
  Уважаеми съграждани, ръководството на Община Нова Загора Ви призовава отново, не бъдете безучастни и безразлични към подобни безскрупулните прояви. При наличие на информация се обърнете към органите на МВР и Общинска администрация.

 • Във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-6.002-0081-C01 „Патронажна грижа + в Община Нова Загора“ по процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Нова Загора обявява прием на документи за извършване на подбор за позицията „медицински специалист” – 1 брой.
  Повече информация, както и заявления за кандидатстване, могат да се получат в отдел “ОМДСЗСП” на Община Нова Загора, както и в раздел „Патронажна грижа+”.
  Попълнените и окомплектовани с необходимите приложения заявления ще се приемат всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч. в отдел “ОМДСЗСП”, адрес: гр. Нова Загора, ул. „24-ти май“ № 2, в срок до 13.08.2021 г. включително.

 • Във връзка със стартиране на Проект "Пилотно реализиране на системен подход към ранната детска интервенция, съгласно сключено Споразумение за финансиране между Детския фонд на ООН "УНИЦЕФ" и Община Нова Загора, Община Нова Загора ОБЯВЯВА прием на заявления за длъжността "Специалист в социална услуга". Повече информация можете да откриете ТУК.

 • На 29 юли се проведе работна среща на проф. Велислав Минеков – министър на културата, доц. д-р Пламен Славов – зам.-министър на културата, Минчо Афузов – областен управител, област Сливен и Генчо Димитров – директор на Исторически музей – Нова Загора на Източната могила в с. Караново. В проведените обсъждания участва проф. Венелин Терзиев – изпълнителен директор на „Реставрация” ЕАД, реставратори, археолози и представители на Инспекторат за опазване на културното наследство. След проведените конструктивни разговори, проф. Минеков и представителите на държавната администрация се ангажираха с изпълнението на своите задължения по реконструкцията и опазването на Източната могила, която е публична държавна собственост.

 • Продължават ремонтите на уличната инфраструктура в Нова Загора. От днес започна реконструкцията на ул. „Никола Койчев” в кв. „Изток”. След приключването на всички планирани дейности, тя ще бъде поредната улица с изцяло подменена асфалтова настилка.

Страници