Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Повече информация можете да намерите ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Още четири села са част от Инвестиционната програма на Община Нова Загора за 2021 г. Близо 300 хил. лева заделя Общината за селата Еленово, Бял кладенец, Любенец и Сокол. С тези средства ще се извърши ремонт на детската градина в с. Еленово и кметството в с. Бял кладенец, ще се изгради детски кът и ще бъдат направени кърпежи на уличната мрежа в с. Любенец, ще се довърши реновирането на улици в с. Сокол. С друга част от средствата предстои рехабилитация на пътя Еленово-Прохорово. Кметът Николай Грозев запозна кметовете на малките населени места и с достигнатия  етап на изпълнение на дейностите по възлагане на изграждането на системата за видеонаблюдение по селата.

 • Въпреки трудните условия на ограничения, Нова Загора почете 143-тата-годишнина от Освобождението си от османско робство. На 14 януари, в 11:00 часа, пред паметника на Освобождението се събраха десетки граждани, както и официални лица, сред които кметът на Община Нова Загора Николай Грозев и неговият екип, Маргарит Тодоров – председател на Общински съвет, общински съветници, представители на обществени организации и политически партии.
  Те сведоха глави и поднесоха своите цветя на признателност към славните руски и български герои, дали живота си за свободата на Нова Загора!
  Вечна слава и поклон пред великото им дело!

 • Скъпи съграждани,
  Позволете ми, като кмет на Oбщина Нова Загора, да Ви приветствам с днешния празничен ден – Освобождението на град Нова Загора от османско владичество.
 • Поредна среща с кметове на малки населени места, направи днес кметът на Общината – Николай Грозев. „За селата Любенова махала, Коньово, Съдиево и Богданово сме отделили финансови средства, в размер над 510 хил. лв., за ремонти на улици. Заедно трябва да определим най-компрометираните и нуждаещи се от възстановяване участъци, за да отговорим на потребностите на хората в малките населени места. По предложение на кметския наместник на с. Богданово ще извършим и текущ ремонт на детската градина.

 • Уважаеми съграждани,
  На 14 януари /четвъртък/ се навършват 143 години от Освобождението на Нова Загора от турско робство. По традиция, Община Нова Загора кани всички жители и гости на града от 11:00 часа пред Паметника на Освобождението, за да поднесем цветя и венци в знак на признателност към героите отдали живота си за свободата на града ни. Призоваваме всеки да отдели от свободното си време и, при спазване на противоепедемичните мерки, да почете мъчениците с цвете, молитва и минутка мълчание! Защото е наша отговорността да пазим незаличима тяхната памет и тя да продължава да живее в идните поколения!
  Очакваме Ви!

 • Кметът на Община Нова Загора Николай Грозев, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни на 18.01.2021 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Общината.

 • Днес, на Ивановден, своя имен ден отбелязва и заместник-кметът на Община Нова Загора Ивайло Енев. Кметът на община Нова Загора Николай Грозев, Общинското ръководство и целият екип на Общинска администрация му пожелават с гордост да носи името си. Нека пътят му със здраве и любов да е посят и винаги да има силата и вдъхновението да оставя след себе си светла диря и искрящи сърца!
  Честит празник!

 • Уважаеми жители на община Нова Загора,
  Приемете моите най-сърдечни поздрави по случай един от най-почитаните християнски празници – Ивановден. Ден, който Православната църква отрежда на най-великия от пророците, ревностно проповядващ идването на Христос сред хората - на Йоан Кръстител или Предтеча - покровител на кумството и побратимството. И в който хиляди българи отбелязват своя личен празник.
  Скъпи именици,

Страници