Новини

 • Започнато в средата на м. юни, санирането на Дома за стари хора в с. Баня се очаква да приключи в заложения срок. С повишаването на енергийната ефективност ще се намалят енергийните загуби, а това неминуемо ще подобри условията за живот на ползващите социалната услуга. Поставената нова дограма, положената основна изолация, ремонтът на цокъла и новото боядисване придадоха друг, по-приветлив облик на старата сграда, в която екипът на дома с много старание полага грижи за най - нуждаещите се възрастни хора в община Нова Загора.

 • Поредната основно ремонтирана улица в Нова Загора е факт. Завърши цялостният ремонт на улица „Градинска“. Тя е с нови бордюри, тротоари, две платна и нова обособена паркозона за над 30 автомобила. Засадени са повече от 50 броя дръвчета, предимно кълбоводна акация и декоративна червена слива.
  „Ще продължим да инвестираме и строим с мисъл и грижа за новозагорци, за да се гордеят с мястото, където живеят“ – заяви кметът Николай Грозев.
  От днес по разпореждане на градоначалника стартира и основният ремонт на улица „Народни будители“.

 • Уважаеми полицейски служители на РУ на МВР – Нова Загора,
  Бих искал да Ви поздравя по случай 137 години от създаването на Министерството на вътрешните работи.

  Обръщам се към Вас с думи на благодарност и признателност за полагания труд през годините и изпълнението на нелеката задача за опазване на обществения ред. Професията Ви често пъти е неблагодарна - тя е всекидневно изпитание и изисква стоицизъм и самоконтрол, но въпреки това, Вие успявате уверено да се грижите за сигурността и спокойствието на гражданите и гостите на областта.
  Желая щастие на Вас и Вашите семейства, бодър дух и сила, за да продължавате все така да отстоявате законността и реда!Честит празник!  

 • Уважаеми г-н Началник,
  Уважаеми служители от Районно управление „Полиция”, Нова Загора,

  Сърдечно Ви поздравявам по случай 5 юли – професионален празник на служителите на Министерството на вътрешните работи!
  По този специален за Вас повод, искам да изразя своята благодарност за неуморния труд, за високия професионализъм и себеотрицание в борбата срещу престъпността, за приноса Ви в укрепване на законността и вътрешния ред и за осигуряване спокойствието на гражданите в нашата община!
  Позволете ми да заявя дълбокото си уважение към Вашия труд, Вашата воля и готовност да служите на България, на нейната Конституция и закони, за доброто на сегашните и бъдещите поколения български граждани!

 • На 5 юли служителите на Районно управление на МВР – Нова Загора се събраха, за да отбележат 137-мата-годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Празникът на работещите в тази сфера се състоя на 1 юли и бе уважен от: зам.-кмета на Община Нова Загора Маргарит Тодоров; председателя на ОбС – Нова Загора Георги Николов; председателя на Районен съд – Нова Загора Георги Йорданов; административния ръководител на Районна прокуратура Драгомир Драганов; директора на Държавно горско стопанство Ганчо Петров; д-р Стефан Стефанов от Агенцията по безопасност на храните; директора на Исторически музей Пейчо Пейчев; началника на ВиК – Нова Загора Иван Енев; директора на Регистрационно-приемателен център, с.

 •                        
  В дните от 27 до 29 юни 2016 г. в Зала № 32 на Община Нова Загора се проведе надграждащо обучение за наетите лични асистенти, работещи по проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 „Подкрепа за независим живот в община Нова Загора”. Това е първото от предвидените общо три надграждащи обучения, планирани да се проведат до края на проекта.
  В обучението се включиха 80-те лични асистенти, като целта бе те да надградят придобитите вече  знания и умения за предоставяне на качествени услуги в домашна среда.
  Надграждащото обучение бе водено от Цонка Милева, управител на Дневен център за деца с увреждания с. Асеновец. В рамките на три дни, разделените в три групи лични асистенти имаха възможността да работят по два учебни модула: „Комуникативни умения. Общуване.” и „Работа в екип. Конфликти.”

 • По инициатива на Кирил Русев със съдействието на Община Нова Загора за девета поредна година се подготвя традиционният турнир по футбол „Лято 2016 – Нова Загора”.
  Право на участие в състезанието имат всички ученици, отговарящи на възрастовите изисквания и редовно записани като състезатели на даден отбор. Всеки тим се състои не по-малко от седем и не повече от десет състезатели в следните възрастови групи:
  - деца, родени 2004 – 2006 г.
  - деца, родени 2002 – 2003 г.
  - юноши, родени 1998 – 2001 г. 
  Летният турнир се провежда по ясно и точно регламентирани правила за участие – регламент.

 • По инициатива на кмета на общината Николай Грозев се проведе съвместна среща с председателите на сдруженията на собствениците в многофамилните жилищни сгради, одобрени за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и представителите на деветте избрани изпълнители и на двете фирми, избрани за осъществяването на строителен надзор по програмата. На срещата присъстваха още заместник-кметът Маргарит Тодоров и специалисти от Общинска администрация, пряко ангажирани с процеса на изпълнение и отчитане на дейностите по проекта.

Страници