Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Повече информация можете да намерите ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Днес /23 ноември/ кметът на Община Нова Загора Николай Грозев подписа договор по одобрения проект за „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на община Нова Загора”. Финансирането в размер на 241 438,95 лв. се осигурява от ДФ „Земеделие“, чрез Сдружение „МИГ – Нова Загора“. Предвижда се поставянето на 164 камери в 32 села на територията на общината. Те ще следят движението на всички входове и изходи на населените места. Камери ще има, за по-голяма безопасност, и около всички възлови места във всяко едно от селата като училища, детски градини, площадки, главни кръстовища, гробищни паркове и др. „Започваме работа веднага и разчитам дейностите да бъдат изпълнени в рамките на 2021 година.

 • Уважаеми съграждани,
  На 21 ноември Православната църква чества празника Въведение Богородично - Деня на християнското семейство.

 • Oбщо четири апарата, нужни за лечението на пациентите с Коронавирус, бяха осигурени за МБАЛ „Св. Петка Българска” със съдействието на ТЕЦ „Марица – Изток 2” ЕАД. С подкрепата на най-голямата енергийна компания вече са закупени: Кислороден концентратор DeVilbiss Compact, Кислороден концентратор Кробер О2, Подвижен дезинфекциращ уред UV-C-Vip air strike mobile и Почистваща машина HAKO. Те ще позволят извършването на необходимите лечебно-диагностични дейности за опазването живота и здравето на жителите на новозагорска община в Ковид отделението към общинската болница.

 • Към днешна дата общо заболелите от COVID-19 на територията на общината са 122, от които 108 са на домашно лечение и 14 са хоспитализирани. За периода 16-19.11.2020 г., диагностицирани с COVID-19 са 21 лица. За болнично лечение са приети трима. Дневната заболеваемост е средно между 6-8 души, което е под 0,001% от населението на общината.
  С цел ограничаване разпространението на болестта са предприети следните мерки:
  1. Два пъти седмично се извършва дезинфекция на улици и публични пространства в град Нова Загора;
  2. Съблюдава се и се призовават гражданите за спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м;

 • На 19 ноември  Общински съвет - Нова Загора проведе петнадесетото си заседание. В дневния ред бяха включени 7 точки, като допълнително бяха внесени още 5 точки. На него, поради оттеглянето от длъжност на председателя на Общински съвет - Георги Николов, бе извършен избор на нов председател. След проведеното тайно гласуване, за председател на местния парламент, с 24 гласа „За”, бе избран Маргарит Тодоров, който зае своето място и благодари на всички за оказаното доверие. Кметът на Общината - Николай Грозев и неговият екип пожелаха на г-н Тодоров мъдри решения и спорна работа в интерес на новозагорци.

 • Уважаеми съграждани,
  "ВиК - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес /12.11.2020 г./ от 10:00 до 13:00 ч., ще бъде прекъснато водоподаването в град Нова Загора, поради извършване на ремонтни дейности.
  "ВиК - Сливен" ООД се извинява за причиненото неудобство!

 • Кметът на Общината Николай Грозев разпореди активизиране на превантивните мерки, с цел ограничаване до минимум на епидемията COVID-19, на територията на община Нова Загора.
  Продължава дезинфекцирането на улиците в града по определен график. Осигурен е препарата „Санифорт“ за дезинфекция на селата, организацията за което е създадена от кметовете на населените места.
  Извършва се дезинфекция с вирусоциден разтвор на общинските административни сгради, като с приоритет са местата, в които се обслужват граждани, а пръскането се извършва в края на работния ден, за да не се възпрепятства тяхното обслужване.
  Община Нова Загора оказва помощ и съдействие на служби и институции за дезинфекция.

 • От 10 ноември в Община Нова Загора започва раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти в изпълнение на Оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).
  Както е известно от предходните години, списъците се изготвят от Агенцията за социално подпомагане. Тази година право на подпомагане по програмата в Община Нова Загора имат 1173 нуждаещи се граждани.
  Правоимащите са определени в следните групи:
  1.Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2018 г./2019 г.);

Страници