Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Повече информация можете да намерите ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • Уважаеми жители на община Нова Загора,
  На 8 ноември Православната църква чества един от най-големите есенни християнски празници – Архангеловден. Свети Михаил е военачалник на цялото небесно войнство от ангели и архангели, символ на тържеството на доброто, светлината и справедливостта.
  По този повод приемете моите най-искрени пожелания за крепко здраве, късмет и благоденствие. На всички именици желая да носят името си с гордост, защото то е белег на сила, почтеност, доброта и упоритост!
  Уважаеми служители на Районно управление на МВР – Нова Загора,

 • Уважаеми новозагорци,
  Днес е вторият по значимост след Димитровден есенен празник на Българската православна църква – Денят на Свети Архангел Михаил. Той олицетворява битките на силите на доброто за постигане на ред, сигурност и правда и се отбелязва като професионален празник на българската полиция.
  Уважаеми служители на Районно управление на МВР – Нова Загора,

 • След изграждането на ново кметство, жителите на село Караново ще се радват и на нов площад. Днес кметът Николай Грозев, заедно с кмета на Караново - Николинка Стефанова, инспектираха ремонтните дейности там.  Г-н Грозев уточни, че проектът за реконструкция, подобряване и благоустрояване на площада в село Караново предвижда полагането на нова бетонова настилка и вибропресовани павета. Ще бъде извършен ремонт на уличното осветление в района и монтирани нови енергоспестяващи осветителни тела. Предвидено е и изграждането на спортна площадка за фитнес на открито със съвременна каучукова настилка.

 • Със Заповед на РЗИ-Сливен се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки на територията на Област Сливен. Мерките са със срок на действие от 4 до 30 ноември.
  Община Нова Загора призовава за стриктно спазване на въведените ограничения. Бъдете отговорни, за да пазим своя живот и здраве и този на близките си.
  Бъдете здрави!

  Заповед № РД-19-335/02.11.2020г.

 • Продължават инвестициите на Община Нова Загора за подобряване на образователната инфраструктура. Поредната обновена детска градина е ДГ „Детство” в с. Млекарево. Проверка на строително-монтажните дейности там, днес извърши кметът Николай Грозев.
  „В детската градина приключват дейностите по ремонт на фасадата и освежаване на вътрешното пространство. Въведени са мерки за енергийна ефективност”, сподели кметът Николай Грозев. Той допълни, че в ДГ „Детство” е изградена и съвременна детска площадка с модерна ударопоглъщаща настилка.

   

 • С Допълнително споразумение към Договор №ФС01-1250 от 24.09.2020г. с АСП в Община Нова Загора се удължава  безплатното предоставяне на приготвена храна за обяд на 150 души от най – рисковите и уязвими групи. Услугата се предоставя в 26 села и града и е предназначена за лица, които са затруднени да осигурят сами прехраната си, поради бедност и продължителна социална изолация в условията на продължаващата извънредна епидемиологична обстановка. Крайните бенефициенти ще продължат да получават напълно безплатно приготвена храна за обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/ в работните дни на месеца.

 • Уважаеми съграждани,
  В началото на пандемията от COVID-19 много от Вас оказаха подкрепа на нашата болница МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД. Днес лечебното ни заведение отново се нуждае от помощ.
  Призоваваме Вас, медицинските работници - лекари и медицински сестри, които могат да подкрепят екипа на Ковид отделението в Нова Загора, в тази безпрецедентна кризисна ситуация, да проявите съпричастност и да се отзовете на апела на своите колеги!
  Всеки, който иска да помогне и да се включи физически в графиците на отделението, може да се обади на телефон: 0878300555, д-р Станка Иванова - управител.

 • “Удовлетворен съм, че обновяването на ДГ „Бодра смяна” приключи в срок и колективът и децата вече могат да се радват на създадените по-добри условия за обучение и забавление”. Това каза кметът Николай Грозев при проверката на извършените ремонти в детското заведение. Строително-монтажните дейности там включваха хидро и топлоизoлация на фасадата и монтаж на PVC прозорци и врати.

Страници