Стартира Общински етап на Ученически игри за учебната 2016-2017 година

На 17 януари стартира Общински етап на Ученическите игри за учебната 2016-2017 г. Те се провеждат ежегодно по определени правила, в съответствие с Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката.
В надпреварата, по предварително изготвен и съобразен с възможностите на всички училища график, ще вземат участие отбори от СУ „Христо Ботев”, СУ „Иван Вазов”, ОУ „Христо Смирненски” и Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров”. Стартът на игрите бе даден с баскетболните срещи между учениците на СУ „Христо Ботев” и ОУ „Христо Смирненски” - момчета, V до VII клас(50:14) и възпитаниците на ПГТТ и СУ „Христо Ботев” - момчета, XI до XII клас (43:54). Поради влошените метеорологични условия и зимната обстановка на територията на общината, футболните срещи между учениците са отложени и ще се проведат при първа възможност през пролетта.
Община Нова Загора за поредна година осигурява условия за безпрепятственото протичане на Ученическите игри в Спортна зала „Младост“, където са създадени и необходимите материални предпоставки за провеждане на надпреварата по баскетбол и волейбол.
Ръководството на Общината води целенасочени действия за подкрепа на Ученическите игри, тъй като те представляват основна изява в областта на ученическия спорт и са част от комплексната Държавна политика за организиране и провеждане на състезания, с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта.
Крайните победители ще станат ясни на 27 януари, когато Общинските ученически игри по баскетбол и волейбол ще приключат. Победителите ще представят общината на Областното състезание в гр. Сливен през пролетта.