Заповед № РД -12-67/ 01.02.2017 г. относно образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание