Заповед № РД -12-82/07.02.2017 г. относно определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци