Покана за провеждане на консултации относно състава на СИК, за произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.