Заповед № РД -12-97 гр. Нова Загора, 10.02.2017 г. относно закриване на избирателна секция