Заповед № РД -12-114/ 22.02.2017 г. във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.