Кметът Николай Грозев се срещна с представителя на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България

Кметът на община Нова Загора Николай Грозев се срещна днес /07.03/ с представителя на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България Матайс льо Рут и директора на Секретариата на БЧК – Сливен Моника Сярова.Те обсъдиха възможностите за сътрудничество и ролята на местната власт за интеграцията на бежанците, търсещи закрила. Представителството на ВКБООН в България е открито през февруари 1992 г. по силата на Споразумение подписано между ВКБООН и Република България.Неговата цел е да оказва съдействие на властите и на гражданските организации, които работят директно или косвено по закрилата на бежанците, и подпомага по-нататъшното развитие на националната система за закрила в рамките на непрекъснато развиващата се общоевропейска система за убежище.