Проведе се обучение на Секционните избирателни комисии

На 16.03.2017 г. в театралния салон при НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ се проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26.03.2017 г. В началото на обучението главен инспектор Васил Василев от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Нова Загора запозна присъстващите с необходимите превантивни действия, които трябва да се предприемат, с цел нормалното протичане на изборния ден. Указания и препоръки към членовете на СИК бяха отправени и от Радка Димитрова, началник отдел „Счетоводен“ в Община Нова Загора. От своя страна, Севда Османова, Николай Сандев и Станимир Влахов, представители на Районна избирателна комисия Сливен се спряха детайлно на важните организационни въпроси, свързани с провеждането на изборите и запознаха подробно присъстващите с методическите указания на Централна избирателна комисия. В сформираните 63 секционни избирателни комисии са взети всички необходими мерки за спокойното протичане на гласуването. Изборният ден на 26-ти март започва в 07:00 часа и приключва в 20:00 часа.