Кметът на община Нова Загора Николай Грозев призовава за спазване на Изборния кодекс

Кметът на община Нова Загора Николай Грозев предупреждава, че съгласно Заповед № РД-12-114/22.02.2017 г. агитационните материали на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., следва да се поставят на определените за това места, след внесен по сметка на Община Нова Загора депозит в размер на 200 лв. Забранено е поставянето им на сгради - общинска собственост, по дървета и стълбове за улично осветление, ел. табла и кошове за смет. Участниците в парламентарните избори следва да премахнат поставените от тях агитационни материали до седем дни след датата на произвеждане на изборите, след което внесеният от тях депозит се възстановява.
При неизпълнение на посочените изисквания, поставените агитационни материали ще бъдат принудително отстранявани, а нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Изборния кодекс.