Общински съвет Нова Загора прие отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г.

Общински съвет Нова Загора прие с мнозинство отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г. на 22-то си заседание на 23 март 2017 г. Кметът Николай Грозев се обърна с думи на благодарност към местните парламентаристи, кметове на населени места и Общинска администрация за прецизното изпълнение на бюджета и за оказваната подкрепа и синхронно действие при изготвянето, гласуването, приемането и отчитане изпълнението на важния финансов документ. „Благодаря Ви, че винаги сме работили заедно в духа на колегиалност и, че в своята високоотговорна работа, винаги се ръководите от принципите на законност и прозрачност при вземането на отговорни решения за гарантиране интересите на жителите на Новозагорска община.” – допълни градоначалникът. Председателят на ОбС Георги Николов изрази мнение, че отчетът показва стриктното изпълнение на бюджета за 2016 година и за пореден път доказва изключително добро планиране още при изготвянето му. Показателна за добрата работа на Общинска администрация е и високата събираемост на приходите и липсата на просрочени задължения в края на миналата година.
На заседанието беше приет Отчетът за дейността на Общински съвет Нова Загора за втората половина на 2016 г. и бе одобрена Бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2018 - 2010 г. Гласуван бе Годишният доклад за дейността на звено „Вътрешен одит” и Отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.