Кметът Николай Грозев подема кампания срещу нехуманното отношение към конете

Кметът на община Нова Загора Николай Грозев подема нова инициатива - срещу нехуманното отношение към конете. „На национално ниво съществуват Закони и наредби за хуманно отношение към животните и по-специално към конете, но според мен това не е достатъчно. За да се преборим с насилието и експлоатацията над най-благородните животни, ще предприемем действия за изготвянето на нормативен документ на местно ниво и ще следим за неговото последващо стриктно спазване.” – сподели градоначалникът.
„Конете са интелигентни, паметливи, чувствителни и заслужаващи любовта ни животни. Опазването на тяхното здраве и добро състояние, както и осигуряването на подходящи грижи и условия за живот е основен признак на цивилизоваността на едно общество. Считам, че трябва да се обърне повече внимание на нелицеприятната действителност в страната ни и да си признаем нехуманното и жестоко отношение към конете в България. На много места на тях се гледа само като източник на месо и впрегатни животни, въпреки наличието на съвременни техники за тази цел. Надявам се повече хора да се присъединят към нашата инициатива и заедно да кажем стоп на всички, които водени от нехуманни подбуди и алчност посягат на тези красиви животни.” – допълни г-н Грозев.