Общински прегледи на любителското читалищно творчество

Всяка пролет читалищните дейци в община Нова Загора, с нестихващ ентусиазъм и пламенна любов към фолклора, музиката и танца, подаряват на жители и гости на града незабравими мигове с годишните прегледи на читалищното любителско изкуство. Тази година, на 1 април, в ежегодната културна проява, организирана от Община Нова Загора, се включиха четиринадесет читалища с осемнадесет певчески състава и формации, един секстет, едно трио, четири дуета, три групи за народни обичаи, три танцови състава и седем индивидуални песенни изпълнители. Те се състезаваха в следните пет категории: Народни обичаи, Певчески състави и формации, Танцови състави, Индивидуални песенни изпълнения, Индивидуални инструментални изпълнения и Дует и трио.
Освен настроение и радост Общинските празници на любителското творчество са и своеобразна оценка на постигнатото през годината, защото целите на културната проява са насочени към  възраждане, поддържане и популяризиране на читалищните културни традиции в областта на любителското художествено творчество и осигуряване на възможност на любителските художествени състави и изпълнители да представят постигнатите резултати през годината. Началото на Общинските празници на любителското творчество Нова Загора 2017 постави заместник-кметът Светла Стоянова. „Уважаеми читалищни деятели, въпреки трудностите в наше време, Вие продължавате да изявявате целогодишно таланта си, доказвайки всеки ден обичта си към българския фолклор. Бъдете живи и здрави! Запазете жив огъня на духовността, съхранете и предайте на идните поколения стремежа за опазване на българщината, любовта към изкуството и традициите! Желая на всички Ви приятни мигове с българското народно творчество, а на участниците достойно представяне.”
Жури под председателството на Стоян Стоянов – музикален педагог и членове: Енчо Енчев, художествен ръководител и хореограф на ДЮФА „Загорчета” и Станимира Кънчева - началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” в Община Нова Загора оцениха и класираха изпълнителите, които може да видите тук.
Всички участници в прегледите получиха грамоти, а отличените – дипломи и награди, осигурени от Община Нова Загора.
Събитието бе уважено от Галя Захариева, народен представител в 44-то Народно събрание и от Андреян Андреев, представител на РЕКИЦ „Читалища” град Сливен. В края на своеобразната песенна и танцова надпревара, той поздрави участниците като изрази радостта си, че дори и в това трудно време читалищните деятели с ентусиазъм и младежки дух поддържат живи българските традиции, съхраняват ги ревностно и ги предават с много любов на идните поколения. Както всяка година, отличените на първите три места получиха и статуетки от г-н Андреев.