Съобщение

Поради нарушено електрическо захранване на ПС Червенаково, в дните 26 и 27 април, е възможно да има нарушение в налягането на водоподаването в гр. Нова Загора.