Рехабилитация на пътната мрежа в село Кортен

С възстановяването на инфраструктурата в село Кортен приключват ремонтните дейности на малките населени места, заложени в Капиталовата програма на Община Нова Загора. Кортен е последното от десетте села, предвидени за рехабилитация на пътната мрежа през 2017 година. Ремонтират се три възлови за населеното място участъка, като един от тях е главния път, намиращ се между кметство Кортен и ОУ „Петко Р. Славейков“. Фирмата изпълнител извърши изрязване и фрезоване на около 3000 кв. м. компрометирани настилки. От днес започва полагането на асфалтови смеси за кърпежи.
“Избрани за ремонт са ключови за селото улици. Това е един от поетите от мен ангажименти пред кортенци и основен мой приоритет.”, каза кметът Николай Грозев. Градоначалникът има завишени изисквания към изпълнението на ремонтните дейности, затова предстои обследване, анализ и оценка на ремонтираните улици.