Кметът на община Нова Загора Николай Грозев инспектира ремонта на СУ "Иван Вазов" - начален етап

В разгара на лятото продължава модернизацията на образователната структура в община Нова Загора. След стартиралия мащабен ремонт на Професионалната гимназия по селско стопанство започна реконструкцията на сградата на СУ „Иван Вазов” – начален етап. Ремонтът на сградата ще бъде направен с европейски средства по Оперативна програма „Региони в растеж”, като се предвиждат мерки за енергийна ефективност и създаване на привлекателна и достъпна архитектурна среда.
„Създали сме стройна организация и очакваме строително-монтажните дейности да приключат до началото на учебната година. Продължаваме с инвестициите в пътната, образователната и социалната инфраструктура, защото новозагорци го заслужават.” - каза кметът Николай Грозев при проведената от него инспекция на обекта.