Поздрав от секретаря на Община Нова Загора Мария Стефанова по повод Деня на българската Община

Позволете ми в този ден да поздравя всички Вас, служители в Общинска администрация, бивши и настоящи общински съветници, кметове и кметски наместници, които се ангажирате с издигане авторитета на местното самоуправление!
Да си общински служител, кмет или общински съветник означава да не забравяте, че подобряване на условията за живот в общината Ви е Вашето основно призвание, смисълът на дейността Ви като местни и изборни представители. Ваша огромна отговорност е да оправдаете очакванията на съгражданите си за по-добър, по-достоен и спокоен живот. Уверена съм, че ще продължите със същия стремеж непрекъснато да повишавате стандарта на живот на Вашите съграждани, което е смисълът и съдържанието на цялостната Ви дейност. Подобрявайте качеството на обслужване и предлаганите услуги, защото в близостта и неразривната връзка с гражданите се корени силата на местното самоуправление. Всичко това е всекидневната Ви отговорност, която, убедена съм, носите с чест.
Вярвам, че ще продължите да работите за утвърждаване ценностите на местната област като равностоен партньор и конкурент на европейските. Това е залогът за устойчивото развитие на българската община, от който се нуждае обществото ни, защото силната местна демокрация прави силна България и обединена Европа.