Покана

Уважаеми съграждани,
Във връзка със 110 години от Инспекцията на труда в България, Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” и Община Нова Загора организират Информационен ден. В рамките на проявата работници и работодатели ще могат да получат полезна и достоверна информация по въпроси, отнасящи се до прилагането на трудовото законодателство и административните услуги, които извършва инспекцията по труда.
Събитието ще се състои на 2 ноември /четвъртък/ от 10.30 часа, в сградата на Община Нова Загора.
Очакваме Ви!