Поздрав на председателя на ОбС – Нова Загора Георги Николов по случай 1 - ноември

Уважаеми съграждани,
Скъпи учители и дейци на просветата и културата,
С чувство на преклонение и гордост Ви поздравявам по случай 1 ноември, Деня на народните будители - празник на нашата историческа памет и националното ни самочувствие, на българската духовност и културна идентичност. Богатата ни история е запазила имената на много наши бележити сънародници, които с гордост можем да определим като народни будители. Техният урок по родолюбие и национална гордост, техният плам за справедливост и знание, тяхната мисия за свобода и просвета са героизма, които вдъхновява нас, днешните българи.

Възраждането не е само епоха от историческия календар, а състояние на духа. Аз вярвам, че то продължава и днес и че онази всепоглъщаща любов към родината все още гори в сърцата ни, давайки ни сила да се борим за разцвета на нашата страна. Затова днес изразявам своята почит и благодарност към всеки един от Вас, съвременните будители, носещи онази светла искра на предците ни, която превръща учители, дейци на духовността и културата, журналисти, творци в достойни продължители на онези герои от миналото, които в ден като днешния събуждат националнат ни гордост! На всички Вас, съвременни просветители, пожелавам здраве, силен дух и светлина, за да показвате пътя, по който да върви българският народ. Бъдете достойни и горди наследници на героичната ни история и гледайте със самочувствие в бъдещето на България!

Честит празник!

Председател на ОбС Нова Загора - Георги Николов