Покана

По повод юбилейната десета годишнина от членството на България в Европейския съюз /ЕС/ и предстоящото председателство на страната ни на Съвета на Европа Община Нова Загора, Областна администрация Сливен, кметство с. Съдиево и НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1926“ отправят своята покана за провеждане на дискусионен форум „Десет години България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС“. Комуникационната инициатива ще се проведе на 14.11.2017 г. /вторник/ от 11:00 ч. в салона на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1926“, с. Съдиево.
Заповядайте!