Общински съвет Нова Загора проведе 32-то си заседание

На 22 ноември се проведе 32–то заседание на Общински съвет - Нова Загора. Председателят Георги Николов обяви първоначалния дневен ред от 10 точки, към които бяха добавени още две допълнително. Заседанието протече конструктивно, при добър диалог и спокойна атмосфера. Приети бяха Общинският план за интегриране на ромите и живеещите при сходни условия граждани на общината; програмата за развитие на читалищната дейност за 2018 година и др. Заместник-кметът Маргарит Тодоров бе упълномощен за представител в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Сливен” ООД. В края на заседанието, председателят Георги Николов предостави възможност за питания, обръщения и декларации. Сред тях се открои направеното предложение на заседание на Общински съвет да бъде поканен Директорът на Областна дирекция на МВР-Сливен, както и предложението за разглеждане на промени в герба на Община Нова Загора, поради зачестили питания от граждани.