Места за настаняване

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ОБЕКТА
 АДРЕС НА ОБЕКТА  КАПАЦИТЕТ КАТЕГОРИЯ СТОПАНИСВАЩ ОБЕКТА
1. Бунгала "ЖРЕБЧЕВО" с. Баня
общ. Нова  Загора
4 бунгала
16 легла
8 стаи
една звезда  "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД 
831160078
2. Хотел "Жребчево" с. Баня
общ. Нова Загора
16 легла
7 стаи
една звезда "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД 
831160078
3. Семеен хотел
"Ес Палас"
гр. Нова Загора
 ул. "Васил Левски" 29 
36 легла
15 стаи
три звезди "Ес Палас" ЕООД
201513940
4. Семеен хотел "Макс" гр. Нова Загора
гл. път Стара Загора -
Сливен
6 легла
4 стаи
една звезда ЕТ "Макс - Максим Георгиев"
829050055
5. Семеен хотел "Триумф" гр. Нова Загора
ул. "Васил Левски" 56
28 легла
11 стаи
две звезди "ПИГИП" ООД
203914070
6. Семеен хотел "Дракон" гр. Нова Загора
ул. "Петко Енев" 36
8 легла
6 стаи
една звезда "ИВПЕКС" ООД
119605530
7. Семеен хотел "Рио" гр. Нова Загора
ул. "Петко Енев" 59
30 легла
14 стаи
една звезда "КОЛОР" ЕООД
119668370
8. Хотел "Яница" гр. Нова Загора
пл. "Свобода" 7
145 легла
65 стаи
една звезда

"Хотел Яница
Нова Загора" ЕООД
205771272

9. Семеен хотел "Рай" с. Баня
общ. Нова Загора
16 легла
8 стаи
две звезди "ВЕНИ - М" ООД
119645044
10. Семеен хотел
"SOLI INVIKTO"
с. Еленово
общ. Нова Загора
10 легла
10 стаи
три звезди "ХОТЕЛ ПАРК ЦАНТРАЛ" ЕООД
119638231
11. Къща за гости
"Аглика Палас" № 1
с. Баня
общ. Нова Загора
21 легла
11 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
  Къща за гости
"Аглика Палас" № 2
с. Баня
общ. Нова Загора
16 легла
8 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
  Къща за гости
"Аглика Палас" № 3
с. Баня
общ. Нова Загора
4 легла
4 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
  Къща за гости
"Аглика Палас" № 4
с. Баня
общ. Нова Загора
4 легла
4 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
  Къща за гости
"Аглика Палас" № 5
с. Баня
общ. Нова Загора
4 легла
4 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
  Къща за гости
"Аглика Палас" № 6
с. Баня
общ. Нова Загора
4 легла
4 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
  Къща за гости
"Аглика Палас" № 7
с. Баня
общ. Нова Загора
6 легла
6 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
  Къща за гости
"Аглика Палас" № 8
с. Баня
общ. Нова Загора
6 легла
6 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
  Къща за гости
"Аглика Палас" № 9
с. Баня
общ. Нова Загора
1 легло
1 стая
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
  Къща за гости
"Аглика Палас" № 10
с. Баня
общ. Нова Загора
1 легло
1 стая
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
  Къща за гости
"Аглика Палас" № 11
с. Баня
общ. Нова Загора
1 легло
1 стая
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
  Стаи за гости
"При Зори и Ицо"
гр. Нова Загора 4 стаи
10 легла
Удостоверение
за регистрация
№1/01.10.20 г.
"БУЛМЕЙК" ООД
131312159