Места за настаняване

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

 

№ по

ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

АДРЕС

КАПАЦИТЕТ

КАТЕГОРИЯ

ЛИЦЕ, КОЕТО СТАПАНИСВА ОБЕКТА

1.

Бунгала “ЖРЕБЧЕВО”

с. Баня

Община  Нова Загора

8 стаи

16 легла

Една звезда

„СУОН ИНКОРПОРЕЙТИД“

121476224

2.

Хотел “ЖРЕБЧЕВО”

с. Баня

Община  Нова Загора

11стаи

22 легла

Една звезда

„СУОН ИНКОРПОРЕЙТИД“

121476224

3.

Семеен хотел

„Макс”

гр.Нова Загора

гл.път Ст.Загора-Сливен

5 стаи

8 легла

Една звезда

ЕТ ”МАКС – Максим Георгиев” 829050055

 

4.

Семеен хотел

„Триумф”

гр.Нова Загора

ул.”Васил Левски” 56

2 ап.,9 стаи с       2 легла и 2 стаи с 3 легла

Две звезди

ЕТ „Петко Петков – ПИГИП”

829004663

5.

Семен хотел

„Soli Invicto”

с.Еленово

Община Нова Загора

 

10 стаи

10 легла

Три звезди

„Едоардо Миролио” ЕООД

1301115137.

6.

Семеен хотел

„Дракон”

гр.Нова Загора

ул.”Петко Енев” 36

5 стаи

6 легла

Една звезда

„ИВПЕКС” ООД,

119605530

7.

Хотел

„Яница”

гр.Нова Загора

пл.”Свобода” 7

 

44 стаи

80 легла

 

Една звезда

„Хранене и хотели – Яница” АД, 829052138

8.

Семеен хотел “РИО”

гр. Нова Загора

ул.“Петко Енев” № 59

 

14 стаи

30 легла

Три звезди

„КОЛОР” ЕООД

119668370

9.

Семеен хотел

„Цезар Палас”

гр. Нова Загора

ул.”Васил Левски” 29

15 стаи

21 легла

Три звезди

„Цезар Палас” ЕООД

201513940