Места за настаняване

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ОБЕКТА
 АДРЕС НА ОБЕКТА  КАПАЦИТЕТ КАТЕГОРИЯ СТОПАНИСВАЩ ОБЕКТА
1 Бунгала "ЖРЕБЧЕВО" с. Баня
общ. Нова  Загора
4 бунгала
16 легла
8 стаи
една звезда  "СУОН КОРПОРЕЙТИД" ООД 
121476224
2 Хотел "Жребчево" с. Баня
общ. Нова Загора
16 легла
7 стаи
една звезда  "СУОН КОРПОРЕЙТИД" ООД 
121476224
3 Семеен хотел
"Ес Палас"
гр. Нова Загора
 ул. "Васил Левски" 29
36 легла
15 стаи
три звезди

"Хотел Яница
Нова Загора" ЕООД
205771272

4 Семеен хотел "Макс" гр. Нова Загора
гл. път Стара Загора -
Сливен
6 легла
4 стаи
една звезда ЕТ "Макс - Максим Георгиев"
829050055
5 Семеен хотел "Триумф" гр. Нова Загора
ул. "Васил Левски" 56
28 легла
11 стаи
две звезди "ПИГИП" ООД
203914070
6 Семеен хотел "Дракон" гр. Нова Загора
ул. "Петко Енев" 36
8 легла
6 стаи
една звезда "ИВПЕКС" ООД
119605530
7 Семеен хотел "Рио" гр. Нова Загора
ул. "Петко Енев" 59
30 легла
14 стаи
една звезда "КОЛОР" ЕООД
119668370
8 Хотел "Яница" гр. Нова Загора
пл. "Свобода" 7
145 легла
65 стаи
една звезда

"Хотел Яница
Нова Загора" ЕООД
205771272

9 Семеен хотел "Рай" с. Баня
общ. Нова Загора
16 легла
8 стаи
две звезди "ВЕНИ - М" ООД
119645044
10 Семеен хотел
"SOLI INVIKTO"
с. Еленово
общ. Нова Загора
10 легла
10 стаи
три звезди "ХОТЕЛ ПАРК ЦАНТРАЛ" ЕООД
119638231
11 Къща за гости
"Аглика Палас" № 1
с. Баня
общ. Нова Загора
21 легла
11 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
12 Къща за гости
"Аглика Палас" № 2
с. Баня
общ. Нова Загора
16 легла
8 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
13 Къща за гости
"Аглика Палас" № 3
с. Баня
общ. Нова Загора
4 легла
4 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
14 Къща за гости
"Аглика Палас" № 4
с. Баня
общ. Нова Загора
4 легла
4 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
15 Къща за гости
"Аглика Палас" № 5
с. Баня
общ. Нова Загора
4 легла
4 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
16 Къща за гости
"Аглика Палас" № 6
с. Баня
общ. Нова Загора
4 легла
4 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
17 Къща за гости
"Аглика Палас" № 7
с. Баня
общ. Нова Загора
6 легла
6 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
18 Къща за гости
"Аглика Палас" № 8
с. Баня
общ. Нова Загора
6 легла
6 стаи
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
19 Къща за гости
"Аглика Палас" № 9
с. Баня
общ. Нова Загора
1 легло
1 стая
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
20 Къща за гости
"Аглика Палас" № 10
с. Баня
общ. Нова Загора
1 легло
1 стая
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
21 Къща за гости
"Аглика Палас" № 11
с. Баня
общ. Нова Загора
1 легло
1 стая
една звезда "АГЛИКА ХОЛИДЕЙ" ООД
119649637
22 Стаи за гости
"При Зори и Ицо"
гр. Нова Загора 4 стаи
10 легла
Удостоверение
за регистрация
№1/01.10.20 г.
"БУЛМЕЙК" ООД
131312159
23

Почивна станция 
"Център за здраве"

с. Баня
община Нова Загора

20 стаи
48 легла
една звезда

„ПОРЦИЯ ЗДРАВЕ“ ООД
20362721