Съобщение

Във връзка с изработване на планове за територии по ал. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, изпълнителят "ИН СИ БИЛД - ТН" ЕООД, гр. Стара Загора, ул. "Любен Каравелов" №24, вх. Б, ет. 4, ап. 56, тел.: 0888 937560, ще се проведат анкети, в Кметство, с. Кортен, с гражданите - собственици и ползватели на земи по следния график:
   - 28.12.2017 г. - с. Кортен (ЕКТТЕ 38683) - м. "Мечи камък - запад", м. "Мечи камък - изток", м. "Щоките", м. "Ценино - запад";
   - 29.12.2017 г. - с. Кортен (ЕКТТЕ 38683) - м. "Мечи камък - запад", м. "Мечи камък - изток", м. "Щоките", м. "Ценино - запад".
За всички дни от графика ще има представител на фирмата изпълнител от 9:00 до 16:0 ч. на посочения сборен пункт. Заинтересуваните лица да носят копия от документите си за собственост, строителни книжа и други налични.