Заповед №РД-12-6/03.01.2018 г. за образуване на избирателна секция за провеждане на частичен избор на кмет на 18 февруари 2018 г.