Поздрав на председателя на ОбС - Нова Загора Георги Николов по случай Бабинден

Уважаеми съграждани, на 21 януари отбелязваме Деня на родилната помощ, празник, свързан със семейните ценности и обичаи, със здравето, плодовитостта, продължението на рода. Бабинден е празник и на опитните жени, помагали на невести-родилки в миналото. В настоящето „бабата” се възприема като синоним на мъдрост, сила и борбен дух, извървяла дълъг житейски път, познала загуба, болка и нерадост, видяла свят, докоснала се до различни човешки съдби. И днес този празник ни зарежда с енергия и вяра, защото децата са цветята на планетата. Те вдъхват смисъл в нашето съществуване, а лекарите и акушерите са първите, които им подават ръка, за да поемат трудния житейски път и да се радват на чудото наречено живот. Затова и днес ми позволете да се обърна към всички Вас, които съумявате да превъзмогнете личните проблеми и трудностите на времето, за да помогнете на хората и да ги дарите с нов живот, носещ надежда, обич и щастие и да Ви пожелая много здраве, щастие, милосърдие, любов към професията и удовлетворение от работата!
Честит празник!

Председател на Общински съвет - Нова Загора: Георги Николов