Извършване на дейности по организация на движението в зоната за платено паркиране /синя зона/ - гр. Нова Загора