Избирателен списък - част I за гласуване в частични избори за кмет на с. Любенец