Приемна на регионалния представител на комисията за защита от дискриминация