Поредна проява на Клуб "Дебати"

"Да замина или да остана" - това е въпросът, който си задават много млади хора в последните години. Причините, мотивациите и човешките обстоятелства, които определят този избор ни разиграха в дискусия членове на клуб "Дебати" към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Обсъждането под наслов "Младите българи трябва да останат в страната, вместо да емигрират" се проведе в Клуб на дейците на културата. Участваха осем ученици от четирите средни училища в града, разделени в два отбора. Единият от тях поддържаше тезата, че младите хора са необходими тук и трябва да останат, докато другият защитаваше обратната позиция. След изслушването на тезата и антитезата, всяка от страните представи своите аргументи. Дебатът беше внимателно следен и оценяван от жури в състав: Соня Петрова, началник отдел "Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика", Цвета Богданова, директор на Дирекция "Социално подпомагане" и Димитрина Димитрова, учител в ДГ "Слънчице". Те имаха задачата по подбрани критерии да оценят ораторите в двата отбора. Макар и разпалени, дебатите преминаха в дух на толерантност и разбирателство. Всички участници получиха грамоти и предметни награди, които им връчи секретарят на МКБППМН - Мария Казакова.По случай 140 години от освобождението на България, присъстващите бяха поздравени от малчуганите от ДГ "Бодра смяна".