„Рехабилитация на вътрешноселска улична мрежа в селата Коньово, Омарчево, Любенова махала, Караново и Събрано” по програма САПАРД

„Рехабилитация на вътрешноселска улична мрежа  в селата Коньово, Омарчево, Любенова махала, Караново и Събрано”

Програма: САПАРД

Мярка 07 „Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции”

Стойност в лева на частта, финансирана от ЕС – 1 803 057 лв.

Рехабилитация на вътрешноселска улична мрежа  в селата Коньово, Омарчево, Любенова махала, Караново и Събрано от Община Нова Загора, която включва изпълнение на пътностроителни работи според експлоатационното състояние на улиците – изкърпване, преасфалтиране, усилване на конструкцията и др.

Постигнати резултати: Подобрена инфраструктура на общината, в частност селска улична мрежа в селата     Коньово, Омарчево, Любенова махала, Караново и Събрано;

Икономизиране на дейностите на същата територия;

Повишаване качеството на живот на населението в региона;

Временна заетост на работници по време на реализацията на проекта.

Тип на публикацията: