Протокол от заседание на комисията, назначена със заповед РД-12-162/14.03.2018г. за разпределение на пасищата и мерите за стопанската 2018/2019 година