Набират нови служители в сектор "Охранителна полиция", "РУ"-Нова Загора

С цел намаляване  и недопускане на инциденти от криминално естество на територията на община Нова Загора ще бъдат назначени пет нови служители в сектор „Охранителна полиция”. Предприетата стъпка е в отговор на желанието на общинското ръководство и ръководството на МВР за подобряване на сигурността и опазването на обществения ред.  До 20 юли 2018г. ОДМВР-Сливен извършва подбор  на кандидатите за  вакантните щатни длъжности „сътрудник охрана” в Районно управление-Нова Загора. Те трябва да  са завършили средно образование и да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и психологична пригодност.
Желаещите могат да  подават необходимите документи в отдел „Човешки ресурси” на ОДМВР-Сливен. Информация за изискванията и конкурсните процедури може да получите на сайта на дирекцията ТУК.